27.08.2014
70. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 8. 2014 - Vlada RS je na 70. redni seji med drugim sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, novelo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda...[več]


22.08.2014
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020 - FAZNI PROJEKTI

Ljubljana, 22. 8. 2014 - Združenje občin Slovenije je na pristojne naslovilo dopis v zvezi z izvajanjem 11 t.i. "ready to go" projektov.[več]


22.08.2014
SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA

Ljubljana, 22. 8. 2014 - Informacijski pooblaščenec nam je poslal dopis, v katerem naproša za spoštovanje zakonskih določil glede snemanja sej občinskih svetov in nadaljnjo obdelavo posnetkov.[več]


20.08.2014
20. AVGUSTA SE IZTEČE ROK ZA ODPRTJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Ljubljana, 20. 8. 2014 - Do uradnega začetka predvolilne kampanje za lokalne volitve je še 15 dni. Priprave na volitve, ki bodo 5. oktobra, pa so že nekaj časa v teku. Danes se tako izteka rok, v katerem morajo organizatorji...[več]


18.08.2014
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 8. 2014 - Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila projekt 3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog...[več]


18.08.2014
JULIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 18.8.2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila julijsko številko kohezijskega e-kotička. V njem si med drugim preberite več o projektih, ki so bili v Zasavski regiji sofinancirani v...[več]


14.08.2014
ŠOLE PREJELE SOGLASJE K FINANČNIM NAČRTOM

Ljubljana, 14. 8. 2014 - Po nekaterih zapletih pri pripravi finančnih načrtov nekaterih šol so zdaj vsi javni zavodi na področju osnovnega šolstva prejeli soglasje k načrtom, je na novinarski konferenci sporočil državni sekretar...[več]


14.08.2014
BRUSELJ BO SPROSTIL 183 MILIJONOV EVROV EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 13. 8. 2014 - Potem ko je Evropska komisija marca Sloveniji začasno zaustavila plačila nekaterih evropskih sredstev, je sporočila, da jih delno sprošča. Od skupaj 401 milijona evrov začasno ustavljenih plačil za...[več]


13.08.2014
NA LOKALNIH VOLITVAH NE BO GLASOVANJA PO POŠTI IZ TUJINE

Na oktobrskih lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine. Prav tako ne morejo oddati svojega glasu na diplomatskih predstavništvih ter slovenskih konzulatih v tujini, so sporočili iz Državne...[več]


04.08.2014
KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

V petek, 1. 8. 2014 je bilo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljeno »Povabilo občinam k oddaji načrtov porabe« za koriščenje sredstev po 21. In 23. členu Zakona o financiranju občin. Razpis...[več]


30.07.2014
JULIJSKI MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 30. 7. 2014 - v julijski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim preberete več o tem, da smo potencialnim koalicijskim partnerjem nove Vlade RS že poslali dopis, v katerem smo se priporočili za sodelovanje in...[več]


29.07.2014
68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 7. 2014 - Vlada RS je na 68. redni seji med drugim sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.[več]


28.07.2014
USODA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ ŠE NI ZNANA

Ljubljana, 25. 7. 2014 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil danes še drugi sestanek glede 8. javnega poziva in sredstev za sofinanciranje investicij. Sestanka z ministrom Dragonjo sta se udeležila...[več]


25.07.2014
ZOS USPEŠEN S POBUDO ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA IN DODELITEV SREDSTEV OBČINAM ZA VZPOSTAVITEV PREVOZNOSTI CEST PO UJMI Z ŽLEDOM

Ljubljana, 22. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je na sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje doseglo dogovor s predstavniki ministrstva, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k spremembi 23. člena Zakona o...[več]


25.07.2014
67. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 7. 2014 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh...[več]


24.07.2014
ZOS ZASKRBLJEN NAD RAVNANJEM DRŽAVE IN NASPROTUJE PRENAŠANJU BREMEN NA OBČINSKE PRORAČUNE

Ljubljana, 24. 7. 2014 - V Združenju občin Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo ravnanje države oziroma pristojnih ministrstev v zvezi s poplačilom tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih...[več]


23.07.2014
POBUDA ZOS ZA SODELOVANJE OBČIN IN VLADE V NOVEM MANDATU

Ljubljana, 23. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na potencialne koalicijske stranke s pobudo in željo po vzpostavitvi dobrega sodelovanja in medsebojnega partnerstva.[več]


22.07.2014
NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI INDRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014

Ljubljana, 22.7.2014 - Uprava RS za zaščito in reševanje nam je posredovala Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 66. redni seji...[več]


21.07.2014
ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA VOLILNA OPRAVILA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Ljubljana, 21. 7. 2014 - Z današnjim dnem začenjajo teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Poleg županov bodo odločali tudi...[več]


18.07.2014
SKLEPI KOMISIJ DS GLEDE SANACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC FEBRUARSKE UJME

Ljubljana, 18. 7. 2014 - Komisija DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so na seji 16. julija 2014 ob ponovni...[več]