29.01.2015
DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015 PODPISAN

Ljubljana, 29. 1. 2015 - Minister za finance dr. Dušan Mramor, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik Skupnosti občin Slovenije mag. Aleksander Jevšek so danes podpisali Dogovor o višini povprečnine za...[več]


28.01.2015
DOGOVOR O POVPREČNINI SPOREN V TOČKI GLEDE VIŠINE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 28. 1. 2015 - Tudi po današnjem sestanku združenj občin z Ministrstvom za finance dogovor o višini povprečnine še ni bil podpisan. Za Združenje občin Slovenije je sporen del dogovora, ki se nanaša na višino sredstev za...[več]


28.01.2015
17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 27. 1. 2015 – V prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je potekala 17. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS). Prisotni župani in županje so med drugim razpravljali o aktualnih...[več]


23.01.2015
ŠE BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI

Ljubljana, 23. 1. 2015 – Predstavniki Vlade RS in združenj občin so se ponovno sestali na pogajanjih o višini sredstev za občine v letu 2015. Dogovor (še) ni bil sklenjen.[več]


22.01.2015
VODSTVA ZDRUŽENJ OBČIN NA SPREJEMU PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 21. 1. 2015 - Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je sprejel predstavnike Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.[več]


21.01.2015
IZVEDEN ŠE EN USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE, ZAKLJUČEK V PETEK

Ljubljana, 20. 1. 2015 – Na Ministrstvu za finance je potekalo nadaljevanje pogovorov v zvezi z ukrepi za financiranje občin v letu 2015. [več]


19.01.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 16. 1. 2015 – Nadaljevala so se usklajevanja glede ukrepov za zmanjšanje stroškov občinam. Predstavniki združenj občin in različnih ministrstev smo usklajevali Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje...[več]


16.01.2015
18. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 1. 2015 - Vlada RS je na 18. redni seji med drugim uvrstila ukrep Finančna izravnava občinam v veljavni Načrt razvojnih programov 2015 – 2018 ter izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije,...[več]


12.01.2015
NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 12. 1. 2015 - Na Ministrstvu za finance je danes sledilo nadaljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 2015. [več]


09.01.2015
MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO IZHODIŠČA ZA NADALJEVANJE POGAJANJ O POVPREČNINI

Ljubljana, 9. 1. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bilo danes nadaljevanje pogajanj o ukrepih za financiranje občin v letu 2015. Ministrstvo je predstavilo svoja izhodišča za nadaljevanje pogajanj, beseda pa je tekla tudi o...[več]


09.01.2015
V PRIPRAVI NOV ZAKON O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 9. 1. 2015 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil sestanek v zvezi s pripravo novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč.[več]


08.01.2015
ZOS ZAPROSIL MF ZA POJASNILO GLEDE ZMANJŠANJA NAKAZILA OBČINAM

Ljubljana, 8. 1. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo dopis, v katerem naprošamo za pojasnilo glede zmanjšanja januarskega nakazila finančnih sredstev občinam.[več]


06.01.2015
MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA

Ljubljana, 6. 1. 2015 - Zadnji mesec leta 2014 je bil v znamenju pogajanj o višini povprečnine in ostalih finančnih sredstvih občin ter prizadevanj za iskanje rešitev za možna zmanjšanja stroškov občin.[več]


19.12.2014
POZIV K OHRANITVI DELEŽEV SOFINANCIRANJA KOHEZIJSKIH PRIJEKTOV

Ljubljana, 19. 12. 2014 - Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslalo dopis, v katerem poziva, da se deleži sofinanciranja občinskih kohezijskih projektov iz finančne perspektive...[več]


18.12.2014
SESTANEK NA TEMO ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Ljubljana, 18. 12. 2014 – Predstavniki združenj občin, občin in izvajalci javnih služb so se s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor sestali na temo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve s...[več]


18.12.2014
NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN

Ljubljana, 17. 12. 2014 - Predstavniki združenj občin in posameznih ministrstev so se sestali na dveh usklajevalnih sestankih z namenom ponovne preveritve in uskladitve ukrepov za znižanje stroškov za delovanje občin. Sestanek je...[več]


18.12.2014
14. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 12. 2014 - Vlada RS je na 14. redni seji med drugim sprejela Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta,...[več]


16.12.2014
EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 15. 12 2014 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju...[več]


15.12.2014
OBISK PREDSTAVNIKOV ESTONSKEGA ZDRUŽENJA OBČIN

Ljubljana, 15. 12. 2014 - V Sloveniji se na delovnem obisku mudi delegacija Estonskega združenja občin. [več]


12.12.2014
13. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 12. 2014 - Vlada RS se je na svoji 13. redni seji med drugim seznanila z informacijo o realizaciji sklepa vlade glede priprave in izvajanja ukrepov za izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015 ter z...[več]