06.03.2015
25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 3. 2015 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o gozdovih, predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloganovele Zakona o dohodnini, predloge amandmajev k...[več]


05.03.2015
UVELJAVITEV ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Ljubljana, 5. 3. 2015 - Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh objavilo predhodno obvestilo glede oddaje zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Skrajni rok za oddajo zahtevkov je 31. 3. 2015. [več]


04.03.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ORGANIZIRALO USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NOVE SISTEMSKE UREDITVE OBDAVČITVE NEPREMIČNIN

Ljubljana, 4. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije (ZOS) je včeraj organiziralo usklajevalni sestanek glede nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Na sestanku je, poleg ostalih predstavnikov občin, sodelovala tudi...[več]


03.03.2015
MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA 2015

Ljubljana, 3. 3. 2015 - v Mesečnem utripu meseca februarja si lahko več preberete o podpisanem dogovoru o povprečnini za leto 2015, dogovorjene ukrepe pa je v februarju potrdil še Državni zbor RS s sprejemom Zakona o ukrepih za...[več]


02.03.2015
OBJAVLJENA ZUUJFO IN ZIPRS1415-D

Ljubljana, 2. 3. 2015 - 28. februarja 2015 st abila v Uradnem listu RS, št. 14/2015 objavljena Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov...[več]


27.02.2015
24. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 2. 2015 - Vlada RS je na 24. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. 3. 2014, Uredbo o izvajanju dela Uredbe (EU) o skupnih in splošnih določbah o skladih za...[več]


26.02.2015
FEBRUARSKE KOHEZIJSKE E-NOVICE

Ljubljana, 26.2.2015 - V februarski izdaji Kohezijskega e-kotička je med drugim podrobno predstavljena celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014-2020. [več]


24.02.2015
7. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 23. 2. 2015 - 7. izredna seja Državnega zbora RS je potekala 19. in 20. februarja 2015. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans državnega proračuna za leto 2015 ter sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov...[več]


19.02.2015
V OKVIRU PRIPRAV NEPREMIČNINSKEGA DAVKA SE OBETAJO TUDI SPREMEMBE PRI MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 19. 2. 2015 - Med načrtovanimi spremembami za novo sistemsko ureditev obdavčitve nepremičnin je tudi noveliranje zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Po predlogu geodetske uprave ne bi bilo več generalnega...[več]


17.02.2015
POROČANJE PODATKOV O PLAČAH V ISPAP

Ljubljana, 17. 2. 2015 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis, v katerem nas obveščajo o poteku aktivnosti vzpostavitve enotne baze podatkov informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih...[več]


12.02.2015
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE SESTANEK GLEDE DAVČNEGA DOLGA

Ljubljana, 11. 2. 2015 – Na Ministrstvu za finance so se z državno sekretarko Matejo Vraničar in sodelavci sestali predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ZPIZ, ZZZS, Državnega...[več]


12.02.2015
OBJAVLJENI ODGOVORI NA PRIPOMBE IN DOPOLNJEN PREDLOG UREDBE CLLD

Ljubljana, 12. 2. 2015 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nas je obvestilo, da je na spletni strani ministrstva objavljen dopolnjen predlog Uredbe CLLD in odgovori na podane pripombe.[več]


10.02.2015
PREDSTAVITEV PREDLOGA UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST 2014-2020

Ljubljana, 9. 2. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil sestanek oziroma predstavitev predloga Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020. [več]


05.02.2015
21. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 2. 2015 - Vlada RS se je na 21. redni seji med drugim seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, določila besedilo predloga novele Zakona o graditvi objektov in predlagala...[več]


03.02.2015
JANUARSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 3. 2. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička. [več]


03.02.2015
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2015

Ljubljana, 3. 2. 2015 - V Mesečnem utripu meseva januarja si lahko med drugim več preberete o pogajanjih reprezentativnih združenje z Vlado RS o višini povprečnine za leto 2015. [več]


29.01.2015
DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015 PODPISAN

Ljubljana, 29. 1. 2015 - Minister za finance dr. Dušan Mramor, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik Skupnosti občin Slovenije mag. Aleksander Jevšek so danes podpisali Dogovor o višini povprečnine za...[več]


28.01.2015
DOGOVOR O POVPREČNINI SPOREN V TOČKI GLEDE VIŠINE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ

Ljubljana, 28. 1. 2015 - Tudi po današnjem sestanku združenj občin z Ministrstvom za finance dogovor o višini povprečnine še ni bil podpisan. Za Združenje občin Slovenije je sporen del dogovora, ki se nanaša na višino sredstev za...[več]


28.01.2015
17. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 27. 1. 2015 – V prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je potekala 17. redna letna skupščina Združenja občin Slovenije (ZOS). Prisotni župani in županje so med drugim razpravljali o aktualnih...[več]


23.01.2015
ŠE BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI

Ljubljana, 23. 1. 2015 – Predstavniki Vlade RS in združenj občin so se ponovno sestali na pogajanjih o višini sredstev za občine v letu 2015. Dogovor (še) ni bil sklenjen.[več]