26.10.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 10. 2012 - Vlada RS je na 35. redni seji med drugim potrdila prerazporeditev pravic porabe Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter obravnavala Poročilo o realizaciji aktivnosti pri pripravi...[več]

Kategorija: Novice

26.10.2012
OKTOBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 26. 10. 2012 - Sedma redna seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 25. oktobra 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o lokalnih volitvah in novelo Zakona o varstvu pred požarom, v DZ pa je bil...[več]

Kategorija: Novice

23.10.2012
PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ZUJFO

Ljubljana, 22. 10. 2012 – V okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo imenovana delovna skupina za pripravo in uskladitev Predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin se je sestala na prvem sestanku....[več]

Kategorija: Novice

19.10.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 22.-26.10. 2012

Ljubljana, 19.10. 2012 Dogajanje na ZOS v  43. tednu.     [več]

Kategorija: Novice

18.10.2012
USKLAJEVANJE UREDBE O CENAH KOMUNALNIH STORITEV TOKRAT Z MINISTRSTVOM

Ljubljana, 18. 10. 2012 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek o predlogu uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih...[več]

Kategorija: Novice

17.10.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 10. 2012 - Vlada RS je na 34. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o delovnih razmerjih, predlog sprememb Zakona o urejanju trga dela ter Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi...[več]

Kategorija: Novice

16.10.2012
IZVAJALCI IN OBČINE O PREDLOGU UREDBE ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 16. 10. 2012 – Na usklajevalnem sestanku o Predlogu uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih služb varstva  okolja so se sestali predstavniki Zbornice komunalnih...[več]

Kategorija: Novice

16.10.2012
STROKOVNI DELOVNI TELESI ZOS IN SOS OBRAVNAVALI UREDBO O CENAH KOMUNALNIH STORITEV

Celje, 15. 10. 2012 – V Narodnem domu v Celju sta se na razširjeni seji sestala Komisija za gospodarske javne služne SOS in Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo....[več]

Kategorija: Novice

15.10.2012
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 15. IN 19. OKTOBROM

NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. - 19. 10. 2012  Ljubljana, 12.10. 2012 – Dogajanje na ZOS v tem tednu.[več]

Kategorija: Novice

12.10.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 10. 2012 - Vlada RS je na 33. redni seji med drugim sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013,  predlog novele Zakona o...[več]

Kategorija: Novice

12.10.2012
Z MINISTROM PLIČANIČEM O PRIPRAVI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC ZA OBČINE

Ljubljana, 11, 10, 2012 -  Z ministrom za pravosodje in javno upravo dr. Senkom Pličaničem in državnim sekretarjem Helmutom Hartmanom sta se sestala predsednika Skupnosti in Združenja občin Slovenije, beseda pa...[več]

Kategorija: Novice

10.10.2012
ODBOR DZ O NIŽANJU NADOMESTIL ZA OBČINSKE VOLILNE ORGANE

Ljubljana, 9. 10. 2012 - čŒlani odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo so se opredelili do predloga novele zakona o lokalnih volitvah, pri čemer so največ razpravljali o ustreznosti predloga za...[več]

Kategorija: Novice

09.10.2012
ZAČETEK PRVEGA DNE 97. PLENARNEGA ZASEDANJA

Bruselj, 9.10.2012 -  Danes se v Bruslju začenja prvi dan 97. Plenarnega zasedanja Odbora regij, ki se ga udeležujejo tudi predstavniki slovenske nacionalne delegacije.[več]

Kategorija: Novice

09.10.2012
NA MKO SESTANEK O UREDBI ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 9. 10. 2012 – Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je danes potekal usklajevalni sestanek glede uredbe o  metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva...[več]

Kategorija: Novice

05.10.2012
VLADA POTRDILA DOGOVOR O POVPREČNINI IN SPREJELA IZHODIŠČA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN

Ljubljana, 4. 10. 2012 - Vlada RS je na 32. redni seji med drugim sprejela Predlog Proračunskega memorandum za leti 2013 in 2014 in Predlog proračuna RS za leti 2013 in 2014, Predlog zakona o izvrševanju proračunov RS...[več]

Kategorija: Novice

04.10.2012
PODPISAN DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2013 IN 2014

Ljubljana, 4. 10. 2012 – Vlada RS in reprezentativni združenji občin - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije -  so podpisali dogovor o višini povprečnine, po katerem bo ta v prihodnjih dveh letih...[več]

Kategorija: Novice

04.10.2012
OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB

Obveščamo vas, da je EKO SKLAD v uradnem listu objavil JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 48PO12.Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
ZAKLJUČILA SE JE SEPTEMBRSKA REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 3. 10. 2012 - Ĺ esta redna seja Državnega zbora RS je potekala od 24. septembra do 3. oktobra 2012. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. DZ pa ni...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 9. 2012 - Vlada RS je na 31. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o elektronskih komunikacijah, predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine, predlog novele Zakona o zaščiti živali ter...[več]

Kategorija: Novice

03.10.2012
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 10. 2012 - Po predstavitvi izhodišč za določitev povprečnine za leti 2013 in 2014 prejšnji teden je 1. oktobra na Ministrstvu za finance potekal drugi usklajevalni sestanek. Namen sestanka je bil opredelitev...[več]

Kategorija: Novice