24.10.2014
ODBOR ZA ZADEVE EU ZAVRNIL PRIPRAVO DVEH OPERATIVNIH PROGRAMOV

Ljubljana, 23. 10. 2014 – Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na 5. nujni seji obravnaval Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za obdobje januar–junij 2014. Predlog, naj Vlada RS pripravi dva...[več]


23.10.2014
REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Podlago za vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predstavljata Novela Zakona o dostopu do...[več]


23.10.2014
NAJEM NEODVISNEGA SVETOVALCA

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Z Ministrstva za finance smo prejeli prošnjo za pomoč pri zbiranju podatkov, koliko občine stane najem neodvisnega svetovalca, ki občini svetuje pri izbiri kreditodajalca v skladu s Pravilnikom o...[več]


23.10.2014
6. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 10. 2014 - Vlada RS se je na 6. redni seji med drugim seznanila z osnutkom predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2014, potrdila pa ga bo predvidoma na prihodnji seji. Vlada RS je tudi določila nabor ukrepov, s...[več]


21.10.2014
29. ČLEN NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU NESKLADEN Z USTAVO

Ljubljana, 21. 10. 2014 - Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 29. člen novele Zakona o prostorskem načrtovanju, ki omogoča širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta, neustaven....[več]


21.10.2014
POBUDA MOP ZA SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ljubljana, 20. 10. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) objavlja pobudo za sodelovanje javnosti pri pripravi programa preprečevanja odpadkov. Vsi zainteresirani lahko predloge posredujejo do 16. novembra 2014.[več]


20.10.2014
V DRUGEM KROGU LOKALNIH VOLITEV DOBILI ŠE 54 ŽUPANOV

Ljubljana, 20. 10. 2014 – V drugem krogu lokalnih volitev so volivci župane izvolili še v 54 občinah.[več]


17.10.2014
5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Vlada RS je na 5. redni seji med drugim sprejela Osnutek proračunskega načrta za leto 2015, v Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila 144 novih projektov iz evidenčnega projekta Regionalna in...[več]


16.10.2014
ZOS PRISTOJNE PONOVNO POZVAL K ZAGONU 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Združenje občin Slovenije je na pristojne službe naslovilo dopis, v katerem pozivamo k zagonu 11 v celoti pripravljenih okoljskih kohezijskih projektov. Da bi se ti projekti zagnali si ZOS skupaj s 34...[več]


16.10.2014
IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2015

Ljubljana, 15. 10. 2014 – Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter združenj občin so se sestali na temo izvajanja programov javnih del v letu 2015.[več]


15.10.2014
USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE V RS TUDI V ELEKTRONSKI OBLIKI

Ljubljana, 15. 10. 2014 - Ministrstvo za kulturo nas je obvestilo, da se bodo usposabljanja za člane svetov javnih zavodov na področju kulture poleg predavanj izvedla tudi v elektronski obliki. To pa s ciljem omogočiti čim večjo...[več]


14.10.2014
POZIV MOP K SODELOVANJU JAVNOSTI NA PODROČJU UPRAVLJANJA VODA

Ljubljana, 14. 10. 2014 - Ministrstvo za okolje in prostor je 3. 10. 2014 na svoji spletni strani objavilo dokument Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja, ki podaja pregled nad zaznanimi...[več]


10.10.2014
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA SEPTEMBRA

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila novo izdajo Kohezijskega e-kotička, v katerem si med drugim lahko več preberete o projektih v Gorenjski regiji, ki so bili v...[več]


10.10.2014
DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANOV BO 19. OKTOBRA

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Državna volilna komisija (DVK) je obvestila, da bo drugi krog županskih volitev bo 19. oktobra. Občin, v katerih v prvem krogu 5. oktobra niso izvolili župana, je 54.[več]


10.10.2014
4. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Vlada RS je na 4. redni seji med drugim sprejela Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda ter se seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike...[več]


09.10.2014
DODATNIH 22 MILIJONOV EVROV ZA SANACIJO POSLEDIC ŽLEDOLOMA

Pivka, 8. 10. 2014 - Člani Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so si ogledali posledice in sanacijo žledoloma na območju občin Postojna in Pivka. Pristojno ministrstvo je ob tem za sanacijo posledic napovedalo...[več]


08.10.2014
PRIROČNIKI ZA OBČINSKE FUNKCIONARJE

Združenje občin Slovenije je tudi ob tokratnih lokalnih volitvah pripravilo Priročnik za občinske funkcionarje – pripomoček za izvoljene župane in člane občinskih svetov. V priročniku smo na enem mestu zbrali informacije, za...[več]


07.10.2014
NOVOIZVOLJENI ŽUPANI MORAJO PRIJAVITI PREMOŽENJSKO STANJE

Ljubljana, 7. 10. 2014 - Novoizvoljeni župani bodo morali v mesecu dni Komisiji za preprečevanje korupcije prijaviti svoje premoženjsko stanje. To velja tako za poklicne kot nepoklicne župane, medtem ko občinski svetniki te...[več]


06.10.2014
LOKALNE VOLITVE 2014 – V PRVEM KROGU IZVOLJENIH 158 ŽUPANOV

Ljubljana, 6. 10. 2014 - Volivci so na šestih rednih volitvah v samostojni Sloveniji izvolili 158 županov, med njimi jih je 133 župansko funkcijo opravljalo že doslej. V preostalih 54 slovenskih občinah pa bo za izvolitev župana...[več]


03.10.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 6. DO 10. OKTOBRA 2014

Ljubljana, 3. 10. 2014 - V naslednjem tednu vasvabimo, da se udeležite seminarja "konstitutivna seja občinskega sveta ".[več]