23.04.2015
33. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 4. 2015 - Vlada RS se je na 33. redni seji med drugim seznanila z gradivom »Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo« in s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za izvajanje interventnih aktivnosti zaradi...[več]


21.04.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 20. 4. 2015 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih. Po javni razpravi predloga novele, ki je bila od sredine februarja...[več]


20.04.2015
32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 4. 2015 - Vlada RS je na 32. redni seji med drugim sprejela Poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, delovni osnutek...[več]


17.04.2015
DRUGI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJU POKOPALIŠČ

Ljubljana, 17. 4. 2015 - Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) smo se sestali predstavniki gospodarskega ministrstva, Službe za lokalno samoupravo in združenj občin. To je bil drugi sestanek na temo priprave...[več]


17.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 21. APRILA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 17. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


15.04.2015
PLENARNA SEJA DELOVNIH SKUPIN ZA PRENOVO PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 14.4.2015 – Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru Službe za sistem okolja in prostora sklicalo plenarno srečanje delovnih skupin za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje. Na seji je ministrstvo predstavilo...[več]


10.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 13. DO 17. APRILA 2015

Ljubljana, 10. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu. Tako bo Združenje občin Slovenije v prihajajočem tednu organiziralo 2 seminarja, eden pa bo na pobudo združenja...[več]


10.04.2015
30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 4. 2015 - Vlada RS je na 30. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), novelo Uredbe o enotni...[več]


10.04.2015
BO PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI PRIPRAVLJEN DO JESENI?

Ljubljana, 9. 4. 2015 - Reforma sistema dolgotrajne oskrbe je tesno povezana z reformo zdravstvenega zavarovanja, saj se skoraj polovica javnih sredstev za ta sistem zagotavlja iz zdravstvene blagajne. Ministrstvo, pristojno za...[več]


10.04.2015
ŠE APRILA BO EKO SKLAD OBJAVIL POZIVE ZA DODELJEVANJE SPODBUD

Ljubljana, 9. 4. 2015 - Eko sklad bo javne pozive za dodeljevanje spodbud, v okviru katerih bo na voljo 30 milijonov evrov kreditov, 14 milijonov evrov nepovratnih sredstev in osem milijonov evrov iz sklada za podnebne spremembe,...[več]


03.04.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 6. DO 10. APRILA 2015

Ljubljana, 3. 4. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


02.04.2015
29. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 4. 2015 - Vlada RS je na 29. redni seji med drugim sprejela Predlog Zakona o trgovini, Poslovni in finančni načrta Eko sklada ter novelo Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij.[več]


02.04.2015
NA MIZŠ SO SE NADALJEVALI POGOVORI O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 1. 4. 2015 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo se predstavniki ministrstva, združenj občin in občin sestali na tretjem delovnem sestanku v zvezi s pripravo predlogov ukrepov, ki bi občinam...[več]


02.04.2015
MESEČNI UTRIP MESECA MARCA 2015

Ljubljana, 2. 4. 2015 - Mesec marec je zaznamovalo izredno pestro dogajanje. V skladu z dogovorom o povprečnini smo se sestali z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za kmetijstvo,...[več]


01.04.2015
PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN NATURA 2000

Ljubljana, 1. 4. 2015 - Evropska komisija je objavila javno naročilo, s katerim želi prispevati k boljšemu razumevanju, kako lahko prostorsko načrtovanje podpira izpolnjevanje ciljev omrežja Natura 2000 in tako prispeva k...[več]


31.03.2015
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA MARCA

Ljubljana, 31. 3. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala novo številko Kohezijskega e-kotička, v katerem si lahko med drugim več preberete tudi o ustanovni seji Odbora za spremljanje...[več]


30.03.2015
MGRT OBČINAM POSLAL OBVESTILO O IZTEKU PRVEGA ROKA ZA VLOŽITEV NAČRTOV PORABE

Ljubljana, 30. 3. 2015 - Ministrstvo za gospodarski razvoj intehnologijo je na naslove občin poslalo dopis, v katerem jih opozarjajo na iztek roka za vložitev načrtov porabe za sofinanciranje občinskih investicij.[več]


27.03.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 30. MARCA DO 3. APRILA 2015 (copy 1)

Ljubljana, 27. 3. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


26.03.2015
NA MIZŠ SESTANEK O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM NA PODROČJU VRTCEV

Ljubljana, 25. 3. 2015 – Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo se predstavniki ministrstva in (združenj) občin sestali na drugem delovnem sestanku v zvezi s pripravo predlogov ukrepov, ki bi občinam...[več]


24.03.2015
ODPRTA ŠTEVILNA VPRAŠANJA GLEDE STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 23. 3. 2015 - Ustanovitev pokrajin, reorganizacija državne uprave, število in financiranje občin, je le nekaj vprašanj, za katera sodelujoči na okrogli mizi Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije...[več]