18.12.2014
14. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 12. 2014 - Vlada RS je na 14. redni seji med drugim sprejela Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta,...[več]


16.12.2014
EVROPSKA KOMISIJA POTRDILA OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 15. 12 2014 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju...[več]


15.12.2014
OBISK PREDSTAVNIKOV ESTONSKEGA ZDRUŽENJA OBČIN

Ljubljana, 15. 12. 2014 - V Sloveniji se na delovnem obisku mudi delegacija Estonskega združenja občin. [več]


12.12.2014
13. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 12. 2014 - Vlada RS se je na svoji 13. redni seji med drugim seznanila z informacijo o realizaciji sklepa vlade glede priprave in izvajanja ukrepov za izpolnitev fiskalnih ciljev državnega proračuna 2015 ter z...[več]


11.12.2014
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV S PREDSTAVNIKI VLADE RS

Šentjur, 10. 12. 2014 - Na vseslovenskem srečanju županov in županj s predstavniki Vlade RS v Šentjurju je beseda tekla o proračunu za leto 2015: o višini finančnih sredstvih, ki jih bo država namenila za delovanje občin,...[več]


10.12.2014
DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 12. 2014 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015.[več]


09.12.2014
ZAENKRAT BREZ SPREMEMB ZIPRS1415

Ljubljana, 9. 12. 2014 – Predstavniki združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije - so se sestali z državno sekretarko z Ministrstva za finance Matejo Vraničar,...[več]


05.12.2014
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. DECEMBRA 2014

Ljubljana, 5. 12. 2014 - V prihajajočem tednu med pomembnejšimi dogodki izpostavljamo 4. sejo predsedstva ZOS in vseslovensko srečanje županov in županj z Vlado RS. [več]


05.12.2014
12. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 12. 2014 - Vlada RS je na 12. redni seji med drugim sprejela nov sveženj ukrepov za obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, potrdila predlog Zakona o fiskalnem pravilu, predlog novele Zakona o eksplozivih...[več]


04.12.2014
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL NOVO POVABILO ZA IZVAJANJE JAVNIH DEL

Ljubljana, 4. 12. 2014 - Zavod RS za zaposlovanje je danes na svojih spletnih straneh objavil novo javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015. Ponudbe bomo začeli sprejemati v petek, 5. 12. 2014.[več]


04.12.2014
KOHEZIJSKE NOVICE MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 3. 12. 2014 - V novi izdaji Kohezijskega e-kotička, si lahko med drugim več preberete o evropskih sredstvih, ki so bila v programskem obdobju 2007-2013 dodeljena za projekte Notranjsko-kraške regije. [več]


03.12.2014
PRIJAVE ZA JAVNA DELA ZARADI TEHNIČNIH TEŽAV PO POŠTI

Ljubljana, 3. 12. 2014 - Zavod RS za zaposlovanje bo prijave na javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2015 sprejemal v klasični obliki, torej po pošti. Za spremembo so se odločili zaradi nedelovanja sistema...[več]


03.12.2014
OBČINE ŽELIJO SAME ODLOČATI O PORABI KONCESIJSKIH DAJATEV

Ljubljana, 3. 12. 2014 - Na Ustavno sodišče RS je bila vložena pobuda za oceno ustavnosti zakona o ukrepih za odpravo posledic žeda. Pobudo je vložila Občina Loška dolina, saj zakon posega v že pridobljene pravice občin. (Vir:...[več]


02.12.2014
VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PODPISALI DOGOVOR O VARČEVALNIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 1. 12. 2014 - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so dosegli kompromis in parafirali dogovor o varčevalnih ukrepih za leto 2015. Vlada pojasnjuje, da je bil tak dogovor skrajna možnost za konsolidacijo...[več]


02.12.2014
ZA KOLIKO SE JE POVEČALO ŠTEVILO OTROK, KOLIKO JE NOVIH MEST V VRTCIH IN KOLIKO TO OBČINE STANE?

Ljubljana, 2. 12. 2014 - Predšolska vzgoja sodi med ključne naloge občine. Kako dobro jo občine izpolnjujejo? Katere posebej izstopajo? Enoznačnega in preprostega odgovora na to vprašanje ni. Zlati kamen je pripravil analizo in...[več]


02.12.2014
MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA

Ljubljana, 2. 12. 2014 - V novembrskem Mesečnem utripu si lahko med drugim več preberete o pripravi proračuna države za leto 2015. Vlada RS predlaga zmanjšanje sredstev občinam v znesku preko 90 milijonov evrov: 67,6 milijonov...[več]


01.12.2014
USKLAJEVALNI SESTANEK ZDRUŽENJ OBČIN IN MINISTRSTEV NA TEMO NIŽANJA STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN V LUČI PRIPRAVE PRORAČUNA 2015

Ljubljana, 28. 11. 2014 – V skladu z dogovorom pri predsedniku vlade se je odvil usklajevalni sestanek med predstavniki združenj občin in sedmih ministrstev. Tema pogovorov oziroma usklajevanj so bili predlogi občin za znižanje...[več]


28.11.2014
11. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 11. 2014 - Vlada RS je na 11. redni seji med drugim potrdila besedilo predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih financ ter besedilo predloga novele Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in...[več]


26.11.2014
OBJAVLJENO JAVNO POVABILO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2015

Ljubljana, 26. 11. 2014 - Zavod za zaposlovanje je 25. novembra 2014 objavil javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015. Za te programe bo imel na voljo okvirno 21,6 milijona evrov sredstev, vanje pa naj bi...[več]


26.11.2014
SESTANEK GLEDE PREDLOGA SPREMEMBE 6. ČLENA ZAKONA O TRGOVINI – OBCESTNA PRODAJA BLAGA

Ljubljana, 25. 11. 2014 – Na Ministrstvu za gospodarski razvoj je bil sestanek glede predloga spremembe 6. člena Zakon o trgovini. V vseh streh združenjih občin smo podali pripombe na predlog in ga ocenili kot neprimernega...[več]