25.05.2015
STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS, Državni zbor in Državni svet poslalo dopis, v katerem podajamo stališče do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA...[več]


25.05.2015
ZBIRANJE PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONA IN UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 25. 5. 2015 - Ministrstvo za javno upravo v okviru normativnega načrta Vlade RS v letu 2015 predvideva pripravo novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem...[več]


22.05.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PONOVNO POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE NA 525 EVROV

Ljubljana, 22. 5. 2015 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo na letošnji tretji redni seji. Združenje občin Slovenije ponovno poziva Vlado Republike Slovenije k zvišanju povprečnine na 525 evrov.[več]


22.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2015

Ljubljana, 22. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


22.05.2015
SESTANEK Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 21. 5. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je sestal s predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Minister je predstavnike občin seznanil s...[več]


15.05.2015
36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 5. 2015 - Vlada RS je na 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o splošnem upravnem postopku in besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za...[več]


15.05.2015
Z MINISTROM POČIVALŠKOM O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 14. 5. 2015 – Predstavniki združenj občin, Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije smo se sestali z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalškom. Tema pogovorov je bil predlog...[več]


14.05.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 13. 5. 2015 – Predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki združenj občin smo se ponovno sestali na usklajevanju glede predloga novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. [več]


11.05.2015
MF ZAGOTAVLJA, DA BODO UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV SPREJETI, DRUGAČE PRILAGODITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 8. 5. 2015 – Na Ministrstvu za finance je bil sestanek na temo ukrepov za znižanje stroškov občinam, državna sekretarka Mateja Vraničar pa je podala tudi odziv ministrstva na zahtevo Združenja občin Slovenije za...[več]


08.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015 (copy 2)

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


08.05.2015
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 11. DO 15. MAJA 2015

Ljubljana, 8. 5. 2015 - V nadaljevanju si poglejte aktivnosti Združenja občin Slovenije v prihajajočem tednu.[več]


08.05.2015
35. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 5. 2015 - Vlada RS je na 35. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.[več]


07.05.2015
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 7. 5. 2015 – Združenje občin Slovenije je danes na Vlado Republike Slovenije naslovilo zahtevo za zvišanje povprečnine za drugo polovico leta 2015, in sicer na 525 evrov. Vlada RS namreč že krši Dogovor o višini...[več]


06.05.2015
USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 5. 5. 2015 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog novega Zakona o športu. Še pred javno obravnavo predloga zakona so se pripravljavci zakona sestali s predstavniki združenj občin. Skozi...[več]


05.05.2015
PODALJŠAN ROK ZA POSREDOVANJE OBRAZCEV M-4

Ljubljana, 5. 5. 2015 - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je objavil obvestilo, da je zaradi tehničnih težav rok za oddajo obrazcev M-4 podaljšan do 31. 5. 2015.[več]


04.05.2015
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 4. 5. 2015 - V mesecu marcu je bilo izvedenih več usklajevalnihj sestankov, katerih namen je iskanje ukrepov za znižanje stroškov občin. Tako so se tudi v mesecu aprilu predstavniki Združenja občin Slovenije še...[več]


04.05.2015
SMERNICE ZA PREJEMNIKE SREDSTEV IZ EVROPSKIH STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV TER S TEM POVEZANIH INSTRUMENTOV EU

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Smernice je pripravila Evropska komisija in so vodnik, v katerem boste našli pojasnila kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter kako jih je mogoče dopolnjevati z...[več]


04.05.2015
34. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Vlada RS je na 34. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2015 – 2016, Program stabilnosti – dopolnitev 2015, novelo Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015, novelo...[več]


04.05.2015
APRILSKA IZDAJA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila aprilsko številko Kohezijskega e-kotička, v kateri je prikazan prezer operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike...[več]


04.05.2015
AKCIJA CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI

Ljubljana, 4. 5. 2015 - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je posredovala dopis, v katerem obveščajo, da se je konec aprila pričela spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala...[več]