11.04.2013
AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 11. 4. 2013 - Danes v dvorani Državnega sveta RS poteka seminar z naslovom "Aktualna vprašanja s področja ravnanja s stvarnim premoženjemsamoupravnih lokalnih skupnosti", ki se ga udeležuje 70 predstavnikom občin in...[več]

Kategorija: Novice

10.04.2013
PARLAMENTARNA OBRAVNAVA FUNKCIONARSKIH ZAKONOV ZARADI JAVNE PREDSTAVITVE DO NADALJNJEGA USTAVLJENA

  Ljubljana, 9. 4. 2013 - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Mandatno-volilna komisija sta na skupni seji podprla predlog poslancev, da se opravi javna predstavitev mnenj o predlaganem...[več]

Kategorija: Novice

10.04.2013
POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo pojasnila v zvezi z izvajanjem Uredbe o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.[več]

Kategorija: Novice

08.04.2013
PODANI AMANDMAJI NA PREDLOG ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH IN LOKALNI SAMOUPRAVI

Ljubljana, 8. 4. 2013 –  Koordinacija obeh reprezentativnih združenj občin je pripravila amandmaje na predloga zakonov, ki omejujeta pravico kandidiranja na lokalnih volitvah in predlagata možnost...[več]

Kategorija: Novice

05.04.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. APRILA 2013

Ljubljana, 5. 4. 2013 - V prihajajočem tednu se bodo zvrstili sledeči dogodki.[več]

Kategorija: Novice

05.04.2013
Z MINISTROM ŽIDANOM O SPORNI UREDBI O RAZVRŠANJU OBJEKTOV

Ljubljana, 4. 4. 2013 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je sklical sestanek na temo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, njenih sprememb ter korakih, ki bodo v zvezi s...[več]

Kategorija: Novice

03.04.2013
POZIV VIRANTU K SPREJETJU ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN

Ljubljana, 3. 4. 2013 – Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter ministra dr. Gregorja Viranta pozvalo, da čim prej pristopijo k aktivnostim za sprejetje zakona za...[več]

Kategorija: Novice

02.04.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 2. 4. - 5. 4. 2013

Ljubljana, 2. 4. 2013 – Dogajanje na ZOS v 14. tednu:[več]

Kategorija: Novice

29.03.2013
NOVO SPLETNO ORODJE ZA POMOČ PRI CELOVITEM IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU MEST

Ljubljana, 29.3.2013- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je posredovalo  informacijo o novem spletnem orodju - RFSC za pomoč občinam in mestom pri delu na področju celovitega trajnostnega razvoja. [več]

Kategorija: Novice

29.03.2013
VELJATI ZAČELA SPREMEMBA UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV, KI ČRTA 8. ČLEN

Ljubljana, 29. 3. 2013 - Z današnjim dnem začenja veljati sprememba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je bila sprejeta na seji Vlade RS 28. marca in s katero je umeščanje v prostor v celoti...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2013
POSVET "DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI"

Ljubljana, 28.3.2013 – Danes, se bo v občini Ĺ kofja Loka, s pričetkom ob 9.30 uri, v Sokolskem domu v Ĺ kofji Loki (Kristalna dvorana), Mestni trg 16, pričel posvet »DELOVANJE SKUPNIH OBčŒINSKIH UPRAV V...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2013
6. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV

Ĺ kofja Loka, 28. 3. 2013 -   Medobčinsko sodelovanje v Sloveniji se že kar nekaj let intenzivno razvija in krepi, obstaja pa možnost še nadaljnjega sodelovanja na področju urejanja prostora in pri pripravi...[več]

Kategorija: Novice

28.03.2013
VLADA ČRTALA 8. ČLEN UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 28. 3. 2013 - Vlada RS je na 2. redni seji črtala 8. člen Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.[več]

Kategorija: Novice

26.03.2013
DOPUSTNOST ŠIRITVE OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Ministrstvo za kulturo je pripravilo pojasnilo občinam glede predhodne preveritve dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (postopek 29. člena ZPNačrt) ob upoštevanju Zakona o varstvu kulturne dediščine.[več]

Kategorija: Novice

22.03.2013
ZAŽIVELA SPLETNA APLIKACIJA, S KATERO MGRT POENOSTAVLJA POSTOPKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LOKALNO JAVNO INFRASTRUKTURO OBČIN

Ljubljana, 22.3.2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvilo spletno aplikacijo, ki občinam omogoča spletno oddajo, pregled in dopolnjevanje projektov za sofinanciranje investicij v lokalno javno...[več]

Kategorija: Novice

22.03.2013
NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 25. IN 29. MARCEM 2013

V 13. tednu vas vabimo, de se udeležitev dogodkov, navedenih v nadaljevanju. [več]

Kategorija: Novice

21.03.2013
PRISEGLA 11. SLOVENSKA VLADA

20. marca 2013 je bila imenovana enajsta slovenska vlada. Sestavljajo jo predsednica vlade mag. Alenka Bratušek, dve ministrici in 11 ministrov. [več]

Kategorija: Novice

19.03.2013
VLADA PRIPRAVILA POPRAVEK UREDBE O GRADNJI ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV

Ljubljana, 19. 3. 2013 -   Vlada je zaradi različnih razlag določb glede pogojev za umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor pripravila predlog novele Uredbe o razvrščanju objektov glede na...[več]

Kategorija: Novice

19.03.2013
PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PO 21. IN 23. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 3. 2013 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev spletne aplikacije za koriščenje sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin, ki jo je Združenje občin Slovenije organiziralo v...[več]

Kategorija: Novice

19.03.2013
VLADA SPREJELA SPREMEMBE UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 19. 3. 2013 - Vlada RS je na 55. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,novelo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti...[več]

Kategorija: Novice