06.09.2022
MNZ OBJAVIL ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN ŽUPANOV

Ljubljana, 6. 9. 2022 - Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani objavilo obvestilo o objavi števila volilnih upravičencev za redne volitve v občinske svete in županov.[več]


06.09.2022
KONEC AVGUSTA POTEKAL POSVET ZA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Ljubljana, 6. 9. 2022 – 31. 8. 2022 je na Brdu pri Kranju je v luči letošnjih lokalnih volitev potekal strokovni posvet, namenjen predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij. Na strokovnem posvetu, ki ga organizira...[več]


05.09.2022
SREDSTVA IZ PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021-2027

Ljubljana, 5. 9. 2022 - V zadnjem tednu smo iz več virov prejeli informacije, da bo občinam iz naslova Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 namenjenih za več tretjino manj sredstev kot je bilo prvotno...[več]


05.09.2022
REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2022

Ljubljana, 5. 9. 2022 - V v tem tednu naj bi Vlada RS odločala o predlogu rebalansa letošnjega proračuna. ZOS, SOS in ZMOS smo dopisu, ki smo ga Ministrstvu za finance posredovali v petek 2. 9. 2022, podali predlog spremembe 58....[več]


05.09.2022
ZDRUŽENJA OBČIN PODALA PREDLOG SPREMEMB ZIPRS2223

Ljubljana, 5. 9. 2022 - Združenja občin so na Ministrstvo za finance naslovila dopis, v katerem podajamo predlog spremembe 58. člena ZIPRS2223, in sicer predlog, da se povprečnina za leto 2022 določi v višini 736,66€, za leto...[več]


02.09.2022
SPREJETA NOVELA ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ljubljana, 2. 9. 2022 - Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 14. izredni seji, ki je potekala 31. 8. 2022, sprejeli novelo Zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje...[več]


02.09.2022
VLADA RS DOLOČILA BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO

Ljubljana, 2. 9. 2022 - Vlada RS je na 13. redni seji, ki je potekala 1. 9. 2022, med drugim določila besedilo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo ter predloga novele Zakona o...[več]


31.08.2022
MESEČNI UTRIP MESECA AVGUSTA 2022

Ljubljana, 31. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je pripravilo novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. V njem si lahko med drugim več preberete o skupnem predlogu združenj občin v zvezi s povprečnino za leti 2023 in...[več]


31.08.2022
DVK SPREJELA ROKOVNIK ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV

Ljubljana, 31. 8. 2022 - Državna volilna komisija (DVK) je na svoji 39. seji, kije potekala 30. 8. 2022, med drugim sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo potekale 20. 11. 2022. Sprejeli so tudi navodila občinskim...[več]


31.08.2022
VLADA ZVIŠALA ZNESEK DO KATEREGA SE POVPRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM NA VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO

Ljubljana, 31. 8. 2022 - Vlada je na 24. dopisni seji, ki je potekala 30. 8. 2022, izdala spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.[več]


30.08.2022
NA SEJI VLADNE POGAJALSKE SKUPINE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA ŠE BREZ DOGOVORA

Ljubljana, 30. 8. 2022 – Včeraj, 29. 8. 2022, so se člani vladne pogajalske skupine ponovno sestali s sindikati javnega sektorja. Slednji so vladni strani podali dva proti predloga dviga plačnih razredov in predlog dviga regresa...[več]


29.08.2022
OBČINSKA ZDRUŽENJA OBLIKOVALA SKUPEN PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE ZA LETI 2023 IN 2024 TER PREDLOG ZA DVIG POVPREČNINE V LETU 2022

Ljubljana, 29. 8. 2022 - Vodstva združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije – so oblikovala skupen predlog višine povprečnine za leti 2023 in 2024. Podali smo tudi...[več]


29.08.2022
OBJAVLJEN PREDLOG ZAKONA O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO

Ljubljana, 29. 8. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, katerega je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Predlog Zakona...[več]


26.08.2022
VLADA RS NA 12. REDNI SEJI TUDI O POLOŽAJU, PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH FUNKCIONARJEV

Ljubljana, 26. 8. 2022 - Vlada RS je na 12. redni seji, ki je potekala 25. 8. 2022, med drugim določila besedili predloga novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih...[več]


24.08.2022
SPREJET ZAKON O NUJNEM UKREPU NA PODROČJU DAVKA NA DODANO VREDNOST ZA OMILITEV DVIGA CEN ENERGENTOV

Ljubljana, 24. 8. 2022 - Poslanke in poslanci so na 14. izredni seji Državnega zbora RS, ki je potekala 23. 8. 2022, z 78 glasovi soglasno sprejeli Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen...[več]


22.08.2022
POZIV MGRT - SPREMEMBA PRVEGA ODSTAVKA 8. ČLENA ZAKONA O POGREBNI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 22. 8. 2022 - S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli dopis, v katerem obveščajo, da so s strani občin oz. izvajalcev 24-urne dežurne službe prejeli obvestila o težavah pri izvajanju...[več]


22.08.2022
VLADA RS DOLOČILA KONČNO BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DRAGINJE ZA NAJBOLJ RANLJIVE SKUPINE PREBIVALSTVA

Ljubljana, 22. 8. 2022 - Vlada RS je na 21. redni seji, ki je potekala 19. 8. 2022, določila končno besedilo Predloga zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva.[več]


19.08.2022
OKOLJSKO MINISTRSTVO PRIPRAVILO PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O DODELJEVANJU NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Ljubljana, 19. 8. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik), ki se prvenstveno...[več]


19.08.2022
VLADA RS NA 11. REDNI SEJI MED DRUGIM PODALA NEGATIVNO MNENJE K PREDLOGU POKRAJINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 19. 8. 2022 - Vlada RS je na 11. redni seji, ki je potekala 18. 8. 2022, med drugim sprejela mnenje o paketu pokrajinske zakonodaje, določila besedilo predloga novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi...[več]


19.08.2022
NIJZ PRIPRAVIL PRIPOROČILA ZA ORGANIZACIJO PRIREDITEV IN DOGODKOV

Ljubljana, 19.8.2022 - Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne...[več]


Prikazujem rezultate od 21 do 40 od skupaj 3846