18.05.2023
ŠKODA ZARADI MAJSKIH NALIVOV BO PRESEGLA ZAKONSKO DOLOČENO MEJO ZA DRŽAVNO POMOČ

Ljubljana, 18. 5. 2023 - Škoda v majskih ujmah, ki je povzročila proženje zemeljskih plazov, razlivanje rek in naraščanje podtalnice, bo po besedah ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana presegla mejo, ki je določena...[več]


17.05.2023
PREDSEDSTVO ZOS – POVPREČNINA ZA 10 ODSTOTKOV PRENIZKA GLEDE NA DEJANSKE STROŠKE

Ljubljana, 17. 5. 2023 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) je na drugi seji sklenilo, da je treba z jasnimi izračuni nadaljevati aktivnosti v smeri dviga povprečnine. Opravljena je bila tudi konstruktivna razprava o...[več]


16.05.2023
IZHODIŠČA ZOS K PREDLOGU ZAKONA O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 16. 5. 2023 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo izhodišča k predlogu Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.[več]


15.05.2023
DANES ZNOVA O PRENOVI PLAČNEGA SISTEMA IN O VIŠINI REGRESA ZA LETNI DOPUST

Ljubljana, 15. 5. 2023 - Danes bodo sindikati in vlada znova iskali soglasje o tem, kako izpeljati reformo plačnega sistema javnega sektorja. Nadaljevali naj bi razpravo op lačnih stebrih in odpravi plačnih nesorazmerij. Ob tem...[več]


15.05.2023
PRISTOJNA KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA PODPIRA PRIZADEVANJA ZOS ZA DVIG POVPREČNINE V LETU 2023

Ljubljana, 15. 5. 2023 - Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na skupni seji, kot zainteresirani, obravnavali Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023...[več]


15.05.2023
PRIPRAVA VSEH POTREBNIHA AKTOV OBČIN ZA IZVAJANJE ZAKONA O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Ljubljana, 15. 5. 2023 - Letos je začel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v...[več]


12.05.2023
VLADA RS O IZVAJANJU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 12. 5. 2023 - Vlada RS se je na 48. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost in podala soglasje k Zaključnemu računu in poročilu o delu Sklada kmetijskih zemljišč in...[več]


11.05.2023
ZOS POZVAL PREDSEDNICO REPUBLIKE SLOVENIJE K VZPOSTAVITVI SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 11. 5. 2023 - Združenje obči Slovenije vsakokratno vlado opozarja na pomen razvoja lokalne samouprave za celotno državo in poziva k vzpostavitvi rednega sodelovanja. K vzpostavitvi Strateškega sveta za lokalno...[več]


11.05.2023
PREDSTAVLJENE NAČRTOVANE PRILAGODITVE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 11. 5. 2023 - Predstavniki ministrstev so na včerajšnjem dogodku »Načrt za okrevanje in odpornost - izvajanje, nove okoliščine in prilagoditve«, ki sta ga gostila Ministrstvo za finance in Urad Republike Slovenije za...[več]


11.05.2023
SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PREDLAGAJO VIŠJI REGRES OD VIŠINE MINIMALNE PLAČE

Ljubljana, 11. 5. 2023 - Reprezentativni sindikati javnega sektorja so uskladili predlog višine izplačila regresa za letos in med drugim za najnižje plačane javne uslužbence predlagajo regres v višini 1503,36 evra.[več]


10.05.2023
NEODZIVNOST VLADE GLEDE VOLKOV – ŽUPANI NAPOVEDUJEJO OSTERJŠI NASTOP

Bohinjska Bistrica, 10. 5. 2023 - Župani občin zgornje Gorenjske so na včerajšnjem sestanku znova obravnavali problematiko naselitve volkov v alpskem prostoru. Na to so že februarja opozorili ministrstvo za naravne vire in...[več]


10.05.2023
V PARLAMENTU PRIČETEK OBRAVNAVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2023 - ZOS PREDLAGA DVIG POVPREČNINE NA 773,66

Ljubljana, 10. 5. 2023 - Med poslanci se začenja obravnava predloga rebalansa, s katerim bodo svoje finančne načrte dobila tudi nova ministrstva, ustanovljena z reorganizacijo vlade v začetku leta. Združenje občin Slovenije je...[več]


09.05.2023
IZHODIŠČA ZA SISTEM DOLGOTRAJNE OSKRBE V PETEK PRED ČLANI ESS

Ljubljana, 9. 5. 2023 - Ekonomsko-socialni svet bo v petek, 12. 5. 2023, obravnaval izhodišča za vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe, saj mora biti spremenjeni Zakon o dolgotrajni oskrbi v skladu z Načrtom za okrevanje in...[več]


09.05.2023
V DRŽAVNEM ZBORU JAVNA OBRAVNAVA SPREMEMB ZAKONOV O ŠOLSKI PREHRANI IN O OSNOVNI ŠOLI

Ljubljana, 9. 5. 2023 - V organizaciji Odbora za izobraževanje, znanost in mladino bo danes v DZ RS potekala javna predstavitev mnenj o predlogih novele Zakona o šolski prehrani in sprememb Zakona o osnovni šoli. S predlogoma se...[več]


09.05.2023
VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA O ZAKONU O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ

Ljubljana, 9. 5. 2023 - Na včerajšnjem sestanku o predlogu Zakona o skupnih temeljih sistema plač brez predloga odprave plačnih nesorazmerij. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja smo včeraj skoraj osem ur sedeli za...[več]


08.05.2023
SREČANJE ŽUPANOV Z MINISTROM HANOM

Ljubljana, 8. 5. 2023 - V petek, 5. 5. 2023, je v Velenju potekalo srečanje županov in gospodarskega ministra Matjaža Hana. Minister je po srečanju ocenil, da bo denarja za športno infrastrukturo dovolj. Razpisi bodo ciljn,i z...[več]


05.05.2023
DRŽAVNI PRORAČUN V ŠTIRIH MESECIH S 93 MILIJONOV EVROV PRIMANJKLJAJA

Ljubljana, 5. 5. 2023 - Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos zabeležil 4,2 milijarde evrov prihodkov ali 1,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 4,3 milijarde evrov odhodkov ali 0,7 odstotka več. Primanjkljaj se...[več]


04.05.2023
SPREJET LETNI NAČRT ZA FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO ZA LETO 2023

Ljubljana, 4. 5. 2023 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim potrdila letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023 in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o...[več]


04.05.2023
MESEČNI UTRIP MESECA APRILA

Ljubljana, 4. 5. 2023 - Na ZOS smo pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. V njem si lahko preberete več o aktivnostih ZOS na področju dviga zneska povprečnine.[več]


04.05.2023
USTAVNO SODIŠČE RAZVELJAVILO DEL ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 4. 5. 2023 - Ustavno sodišče je v presoji na zahtevo skupine poslancev razveljavilo 2. odstavek 12. člena zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki določa uporabo tržnih podatkov pri določanju modelov vrednotenja....[več]


Prikazujem rezultate od 21 do 40 od skupaj 4110