28.02.2020
NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O UKREPIH OBČIN V ZVEZI S KORONAVIRUSU

Ljubljana, 28. 2. 2020 - Danes je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek, na katerem je minister za zdravje Aleš Šabeder z ekipo predstavnikom združenj in občin predstavil stanje v zvezi s pojavom koronavirusa in navodili...[več]


28.02.2020
62. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 2. 2020 - Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in sprejela Celoviti nacionalni energetski in...[več]


13.02.2020
LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA

Ljubljana, 13.2.2020 - Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi več prejetih pozivov s strani občin za podajo mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve in prošenj za podajo stališč glede uporabe lokacijskih...[več]


13.02.2020
61. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 2. 2020 - Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast...[več]


03.02.2020
MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2020

Ljubljana, 3. 2. 2020 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili prvo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.[več]


31.01.2020
POZIV POSLANSKIM SKUPINAM

Ljubljana, 31. 1. 2020 - Združenje občin Slovenije je vsem poslanskim skupinam poslalo poziv za čimprejšnjo uvrstitev predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin na sejo Državnega zbora RS.[več]


24.01.2020
NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR O PREDLOGU STANOVANJSKEGA ZAKONA

Ljubljana, 24. 1. 2020 - Danes je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal delovni posvet, na katerem je razprava potekala o osnutku Stanovanjskega zakona, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor dalo v ponovno javno...[več]


15.01.2020
VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO

Ljubljana, 15. 1. 2020 - Prvič v letu 2020 so se sestali člani vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin in razpravljali o predlogih sprememb Zakona o financiranju občin in predlogu Poročila o delu delovne skupine za...[več]