20.05.2022
ZZZS: NUJNO JE NOVELIRANJE ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 20. 5. 2022 - ZZZS opozarja na težave pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je po njihovi oceni na več mestih notranje neskladen in zato z začetkom leta 2023 v velikem delu neizvršljiv, poleg tega s strani...[več]


19.05.2022
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE DOBRO DELUJEJO

Ljubljana, 19. 5.2022 - Zakon o financiranju občin je leta 2005 določil državno sofinanciranje skupnih občinskih uprav, kar je vzpodbudilo njihov razcvet. Danes je vanje tako ali drugače vključena večina občin. Izkušnje so zelo...[več]


17.05.2022
PREDLOG ORGANIZACIJE NOVE VLADE

Ljubljana, 17. 5. 2022 - Po predlogu zakona bo novo vlado sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad. Poslanci bodo o predlogu zakona dokončno odločali na izredni seji DZ v sredo. ZOS je na koalicijo med drugim posredoval...[več]


17.05.2022
V EU PREDVIDENA 2,7 GOSPODARSKA RAST

Ljubljana, 16. 5. 2022 - Evropska komisija je za EU in območje z evrom znižala napoved gospodarske rasti. Za letos napoveduje 2,7-odstotno, za prihodnje leto pa 2,3-odstotno rast bruto domačega proizvoda. Gre za njeno prvo...[več]


17.05.2022
EU POTRDILA NOVA PRAVILA ZA ČEZMEJNE ENERGETSKE PROJEKTE

Ljubljana, 16. 5. 2022- Svet Evropske unije je danes potrdil revizijo uredbe o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E), ki jo je parlament potrdil že aprila.[več]


13.05.2022
INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Ljubljana, 13. 5.2022 - Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal 12 sklepov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstva. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki...[več]


13.05.2022
SVET POMURSKE RAZVOJNE REGIJE ZA PODALJŠANJE POGOJA ZASEDENOSTI CON

Banovci, 12. 5. 2022 - Svet pomurske razvojne regije je na sredini seji v Vučji vasi razpravljal o dogovoru za razvoj regije. Ker zaradi trenutnih razmer investitorji oklevajo pri vlaganjih oziroma nakupih zemljišč v razširjenih...[več]


12.05.2022
51. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA

Ljubljana, 12. 5. 2022 Državn svet RS se je sestal na 51. redni seji. Na Ustavno sodišče so podali zahtevo za oceno ustavnosti, s katero želijo doseči finančno avtonomijo neodvisnih ustavnih organov. Poleg tega so se državni...[več]


11.05.2022
375. DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 5. 2022 Vlada se je na današnji dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo...[več]


11.05.2022
VIŠJA POŽARNA TAKSA

Ljubljana, 10. 5. 2022 - Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo višja z oktobrom. Iz dosedanjih 5% se zvišuje na 9%. [več]


11.05.2022
NOVA STRATEGIJA SLOVENSKEGA TURIZMA

Ljubljana, 11. 5. 2022 - Vlada je sprejela novo sedemletno strategijo slovenskega turizma, ki predstavlja temeljni okvir razvoja turizma. Predvideva zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa...[več]


10.05.2022
USTANOVNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 10. 5.2022 - Na prvi seji novega sklica Državenga zbora bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave MVK in glasovanja o novem predsedniku odločali še o podpredsednikih DZ, generalnem sekretarju in sestavi delovnih...[več]


10.05.2022
V PRVIH 4 MESECIH 147 MILIJONOV PRESEŽKA

Ljubljana, 9.5.20222 - Stanje javnih financ se pomembno izboljšuje. Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 701...[več]


09.05.2022
VLADA SPREJELA SPREMEMBO ODLOKA S KATERO ODPRAVLJA OBVEZNO UPORABO ZAŠČITNIH MASK

Ljubljana, 9.5.2022- Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katero ni več obvezna uporaba zaščitnih mask. [več]


06.05.2022
VLADA RS SPREJELA SKLEP O SPREMEMBAH VLADNEGA PROJEKTA ZA NAGRAJEVANJE TIMOV AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE OZIROMA OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA

Ljubljana, 6. 5. 2022 - Vlada RS je na 372. dopisni seji, ki je potekala 5. 5. 2022, med drugim sprejela sklep o spremembah posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in...[več]


04.05.2022
MOP OBJAVIL SPREMEMBE JAVNIH RAZPISOV ZA SISTEM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE TER INVESTICIJE V VODOVODNE SISTEME

Ljubljana, 4. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS, št. 58/2022 objavilo spremembi dveh javnih razpisov - Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v...[več]


04.05.2022
NA MOP V PRIPRAVI OSNUTEK PRAVILNIKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU, OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU IN SKLEPU O LOKACIJSKI PREVERITVI

Ljubljana, 4. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je na spletnem portalu eDemokracija objavilo osnutek Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in sklepu o lokacijski preveritvi,...[več]


03.05.2022
PRIPRAVLJEN PREDLOG UREDBE O NADOMESTILU ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO

Ljubljana, 3. 5. 2022 - Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo (v nadaljevanju: Uredba), katero je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za...[več]


29.04.2022
UMAR V GOSPODARSKI NAPOVEDI IZPOSTAVLJA PREDVSEM NEGOTOVOST ZARADI VOJNE V UKRAJINI

Ljubljana, 29. 4. 2022 - Gospodarska rast se bo po pričakovanjih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v prihodnjih dveh letih umirila na okoli tri odstotke. Po besedah direktorice urada Maje Bednaš so umiritev...


29.04.2022
RAST CEN SUROVIN KAKO NADOMESTITI VIRE ZNOTRAJ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 29. 4.2022 - Od upada povpraševanja med korono do velikega poskoka v povpraševanju in s tem zastojev v dobavnih verigah in pomanjkanja surovin, posledično pa rasti cen surovin in energentov.[več]


Prikazujem rezultate od 1 do 20 od skupaj 3724