2019

januar

potosrčepesone
1 31
1
2
3
4
5
6
2 7
 • SEJA POMURSKEGA REGIJSKEGA SVETA
8
 • STROKOVNI POSVET CENE KOMUNALNIH STORITEV ŠEST LET PO UVELJAVITVI UREDBE MEDO
9
 • SEJA ZASAVSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS
10
 • SEJA GORENJSKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS
 • SEMINAR:PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA-LJUBLJANA
11
 • SEJA JUGOVZHODNEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS
12
13
3 14
15
 • SEJA GORIŠKEGA REGIJSKEGA SVETA ZOS
 • SEMINAR: PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA- JESENICE
16
 • SKLIC SAVINJSKEGA REGIJSKEGA SVETA
17
18
 • SEJA OBALNOKRAŠKEGA REGIJSKEGA SVETA
19
20
4 21
 • SEJA PODRAVSKEGA REGIJSKEGA SVETA
22
23
 • SEJA KOROŠKEGA REGIJSKEGA SVETA
24
 • SEJA OSREDNJESLOVENSKEGA REGIJSKEGA SVETA
 • SEMINAR: PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA-VELENJE
25
 • 28. SEJA ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
26
27
5 28
29
30
31
1
2
3

februar

potosrčepesone
5 28
29
30
31
1
2
3
6 4
5
6
7
8
9
10
7 11
12
 • FIDIC POGODBE ZA OBČINE
13
14
15
16
17
8 18
19
 • DDV PRI POSLOVANJU OBČIN IN AKTUALNE SPREMEMBE
20
 • 1. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB ZAKONODAJE, KI BO ZMANJŠALA STROŠKE OBČIN
21
 • SEMINAR: STATISTIČNO POROČANJE O ODDANIH EVIDENČNIH NAROČILIH
22
 • SESTANEK SKUPINE ZA USKLAJEVANJE PREDPISOV S PODROČJA PLAČ IN ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
23
24
9 25
26
 • 2. SESTANEK DELOVNE SKUPINE
27
28
1
2
3

marec

potosrčepesone
9 25
26
 • 2. SESTANEK DELOVNE SKUPINE
27
28
1
2
3
10 4
5
6
7
8
 • SEMINAR: JAVNO RAČUNOVODSTVO
9
10
11 11
 • 21. REDNA LETNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
12
13
 • VABILO NA PREDSTAVITVENE SEMINARJE VZPOSTAVITVE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ
14
15
16
17
12 18
19
 • VABILO NA PREDSTAVITVENE SEMINARJE VZPOSTAVITVE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ
 • SEMINAR: VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE
20
 • SEMINAR: VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE
21
 • SEMINAR: VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE
22
23
24
13 25
26
27
28
 • VABILO NA PREDSTAVITVENE SEMINARJE VZPOSTAVITVE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ
29
30
31

april

potosrčepesone
14 1
2
3
4
5
 • VABILO NA PREDSTAVITVENE SEMINARJE VZPOSTAVITVE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ
6
7
15 8
9
 • VABILO NA MEDNARODNI POSVET E-REGIJE ''ZAGOTAVLJANJE E-STORITEV ZA STAREJŠE''
 • SEMINAR: PROCESNI KORAKI IN NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI OBČINSKIH JAVNIH RAZPISIH
10
11
12
13
14
16 15
16
17
18
 • DELAVNICA: OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2019 TER RAZMERJA MED JAVNIM ZAVODOM IN OBČINO USTANOVITELJICO
 • 19. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE
19
20
21
17 22
23
24
25
26
 • 41. SEJA ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
 • SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV- ZVOP-2
27
28
18 29
30
1
2
3
4
5

maj

potosrčepesone
18 29
30
1
2
3
4
5
19 6
7
8
9
10
11
12
20 13
 • SESTANEK PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE BORUTU PAHORJU
14
 • POSVET "VLOGA LOKALNIH AKTERJEV PRI VKLJUČEVANJU BEGUNCEV IN TUJCEV V SLOVENIJI"
 • POSVET "VLOGA LOKALNIH AKTERJEV PRI VKLJUČEVANJU BEGUNCEV IN TUJCEV V SLOVENIJI"
 • SEMINAR:VARNOST IGRIŠČ IN ŠPORTNO REKREACIJSKIH CENTROV
15
 • XII. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
16
17
18
19
21 20
 • SEMINAR: POSLOVNI PROTOKOL IN OSEBNI PROTOKOL Z ROKO V ROKI
21
 • PREDSTAVITEV IN RAZPRAVA O SPREMEMBAH PREDPISOV S PODROČJA OHRANJANJA NARAVE VEZANE NA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE
22
23
24
25
26
22 27
28
 • KONFERENCA O PRIVLAČNOSTI PROSTORA-ATTRACTIVE DANUBE
 • KONFERENCA O PRIVLAČNOSTI PROSTORA-ATTRACTIVE DANUBE
29
 • ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE S PRAKTIČNIMI PRIMERI ZA LOKALNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI TER JAVNE ZAVODE
30
31
1
2

junij

potosrčepesone
22 27
28
 • KONFERENCA O PRIVLAČNOSTI PROSTORA-ATTRACTIVE DANUBE
 • KONFERENCA O PRIVLAČNOSTI PROSTORA-ATTRACTIVE DANUBE
29
 • ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE S PRAKTIČNIMI PRIMERI ZA LOKALNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI TER JAVNE ZAVODE
30
31
1
2
23 3
4
5
6
 • SEMINAR:SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH
7
8
9
24 10
11
 • SEMINAR: OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU Z NOVOSTMI V 2019 TER POROČANJE V RUBRIKAH »M« iREK OBRAZCA
12
13
14
 • PREDSTAVITEV ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
15
16
25 17
18
 • PREDSTAVITEV PREDLOGA JR ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠIROKOPAOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE - GOŠO 4
19
20
 • 1. SEJA ODBORA ZOS ZA OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
21
22
23
26 24
25
26
27
 • URESNIČEVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC INVALIDOV
28
29
 • MEDNARODNA KONFERENCA- EVROPSKE MANJŠINE: VČERAJ, DANES, JUTRI
30

julij

potosrčepesone
27 1
2
3
 • DELAVNICA SOUSTVARJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO
4
5
6
7
28 8
 • SESTANEK:ODPRAVA ANOMALIJ PLAČ FUNKCIONARJEV
9
10
11
 • PREDSTAVITEV OSNUTKA OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
12
 • 4. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
13
14
29 15
16
17
18
19
20
21
30 22
23
24
25
26
27
28
31 29
 • 5. SEJA PREDSEDSTVA
30
31
1
2
3
4

avgust

potosrčepesone
31 29
 • 5. SEJA PREDSEDSTVA
30
31
1
2
3
4
32 5
6
7
8
9
 • 4. SEJA PROGRAMSKEGA SVETA 3. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN
10
11
33 12
13
14
15
16
17
18
34 19
 • 1. IZREDNA SEJA ZOS
20
21
 • SESTANEK Z MINISTROM MEDVEDOM-MJU
 • USKLAJEVANJE NALOŽBENIH PRIORITET V OKVIRU KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021-2027
22
23
24
25
35 26
27
28
29
30
31
1

september

potosrčepesone
35 26
27
28
29
30
31
1
36 2
 • POSVET: POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA
3
 • POSVET: POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA
4
5
 • POSVET: POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA
 • POSVET O POKRAJINSKI ZAKONODAJI
6
 • POSVET: JANA RAZGRNITEV MODELOV VREDNOTENJA
 • DELAVNICA SOUSTVARJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2020-2027
 • SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV OBČIN
 • JAVNA PREDSTAVITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA CELOVITEGA NACIONALNEGA IN PODNEBNEGA NAČRTA SLOVENIJE
 • JAVNA PREDSTAVITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA CELOVITEGA NACIONALNEGA IN PODNEBNEGA NAČRTA SLOVENIJE
7
8
37 9
 • POSVET O POKRAJINSKI ZAKONODAJI
10
 • 12. SEJA ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR
11
 • POSVET O PRIPRAVI CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NEPN NA OKOLJE
 • 11. SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE
12
 • RAZVOJNA KONFERENCA RAZVOJNEGA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA
13
 • SESTANEK MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA VPIS PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS
14
15
38 16
17
 • POSVET O POKRAJINSKI ZAKONODAJI
 • PREDSTAVITEV PREDLOGA SPREMEMB PLAČNEGA SISTEMA JAVNEGA SEKTORJA
18
19
 • POSVET O POKRAJINSKI ZAKONODAJI
 • SEMINAR: PRAVILNA PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
20
 • 6. REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
21
22
39 23
24
25
26
27
28
29
40 30
1
 • 3.KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
 • 3.KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
2
3
 • SEMINAR: VODENJE ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA (Kako na razgovoru izbrati najboljše sodelavce?)
4
5
6

oktober

potosrčepesone
40 30
1
 • 3.KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
 • 3.KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
2
3
 • SEMINAR: VODENJE ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA (Kako na razgovoru izbrati najboljše sodelavce?)
4
5
6
41 7
 • SESTANEK - PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV IN IZPIS IZ VRTCA
 • SKUPNA SEJA KOMISIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ TER INTERESNE SKUPINE LOKALNIH INTERESOV
8
9
 • SREČANJE EVROPSKE KOMISIJE NA TEMO TRGOVINA NA DROBNO V MESTU
10
11
12
13
42 14
15
 • SESTANEK NA TEMO TEMO PREDLOGA NOVEGA PRAVILNIKA O DOLOČITVI OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRA
16
17
 • STROKOVNI POSVET: POKRAJINE V SLOVENIJI
 • 1. SEJA ODBORA ZOS ZA SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI
18
 • USPOSABLJANJE: JAVNO NAROČANJE IN OBVLADOVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ za samoupravne lokalne skupnosti
19
20
43 21
 • USPOSABLJANJE JAVNO NAROČANJE IN OBVLADOVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ za samoupravne lokalne skupnosti
22
 • DELAVNICA: VODENJSKE VEŠČINE
23
 • 1. SEJA ODBORA ZA TURIZEM
 • POSVET O DELOVANJU SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV- PRIPRAVE NA ODDAJO ZAHTEVKOV V LETU 2020
24
 • DELAVNICA: OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2019 V POVEZAVI Z ORGANIZACIJO IN SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST
25
 • SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V KLRO
 • 7.REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
26
27
44 28
29
30
31
1
2
3

november

potosrčepesone
44 28
29
30
31
1
2
3
45 4
5
 • SEMINAR: DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA S POUDARKOM NA OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH NALOGOV, REGRESA ZA LETNI DOPUST, DNEVNIC IN
6
 • SEMINAR: PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE
7
 • SKLIC 1. SEJE ODBORA ZA E-POSLOVANJE IN INFORMACIJSKE SISTEME
8
9
10
46 11
12
13
14
 • SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN
15
16
17
47 18
19
20
21
22
23
24
48 25
26
 • SEMINAR: OBLIKOVNA (Ne)USKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI
27
28
29
30
1

december

potosrčepesone
48 25
26
 • SEMINAR: OBLIKOVNA (Ne)USKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI
27
28
29
30
1
49 2
 • SEMINAR: IZVEDBA INVENTURE V JAVNEM SEKTORJU IN NOVOSTI V LETU 2020
3
 • SESTANEK NA MIZŠ
4
 • 3. KONFERENCA "PROGRAM PROJEKTOV ePROSTOR
 • WEBINAR:Webinar: Funding for civil society and local actors – an overview
5
6
7
8
50 9
 • SEMINAR:NOVOSTI PORTALA JAVNIH NAROČIL IN PREDSTAVITEV PORTALA e-REVIZIJA
10
 • PREDSTAVITEV SPREMEMBE PRAVILNIKA O IZBORU IN SOFINANCIRANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL
11
12
13
 • SKLIC 11. NUJNE SEJE ODBORA ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
14
15
51 16
17
18
 • SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN
19
20
21
22
52 23
24
25
26
27
28
29
1 30
31
1
2
3
4
5