SEMINAR: POGODBA O OPREMLJANJU

Datum: 13.06.2023
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Opis: 

VABILO

 

Združenje občin vabi na spletni seminar

 

POGODBA O OPREMLJANJU

Torek, 13. 6. 2023, od 10.00 do 12.00

PRIJAVNICA

 

Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je v uporabi že eno leto. ZUreP-3 je ohranil večino institutov, ki jih je poznal že ZUreP-2, hkrati pa je v določenih delih dopolnil ali na novo definiral njihovo pravno ureditev.

 

Razlike med ureditvami so na primer že osnovni opredelitvi pogodbe o opremljanju. Če je 157. člen ZureP-2 v prvem odstavku 157. člena določal: »Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, za zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja,« sedaj veljavni ZUreP-3 v prvem odstavku 167. člena določa: »Investitor in občina se lahko s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor namesto občine zgradil del komunalne opreme ali celotno komunalno opremo za opremljanje zemljišč, na katerih namerava graditi, in jo nato brezplačno predal občini.«

 

Na tokratnem seminarju vam bo gospod Janez Tekavc predstavil vse kar je treba vedeti o pogodbi o opremljanju, na kaj je treba biti še posebej pozoren ter podal primere iz prakse in odgovoril na vaša zastavljena vprašanja.

 

Program:

  1. Kratka predstavitev zakonske ureditve področja in v čem se bistveno razlikuje od prejšnje
  2. Na kratko o programu opremljanja stavbnih zemljišč
  3. Odmera komunalnega prispevka
  4. Kdaj skleniti pogodbo o opremljanju
  5. Vsebina pogodbe o opremljanju
  6. Na kaj mora biti občina pozorna med gradnjo infrastrukture
  7. Prevzem infrastrukture – kdaj jo občina prevzame in kaj to pomeni za komunalni prispevek

8.       Pravna sredstva v zvezi s komunalnim prispevkom oziroma pogodbo o opremljanju

 

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do petka, 9. 6. 2023, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

 

Vljudno vabljeni

 

Združenje občin Slovenije