SEMINAR:PRAVNA UREDITEV JAVNIH ZAVODOV S PREGLEDOM UGOTOVITEV V REVIZIJSKEM POROČILU RAČUNSKEGA SODIŠČA

Datum: 31.05.2023
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

 PRAVNA UREDITEV JAVNIH ZAVODOV S PREGLEDOM UGOTOVITEV V REVIZIJSKEM POROČILU RAČUNSKEGA SODIŠČA IN NOVOSTMI KI JIH PRINAŠA NOVELA PREDLOGA ZAKONA

Torek, 31.5.2023, ob 10. uri

PRIJAVNICA

 V Republiki Sloveniji deluje veliko število javnih zavodov. Temeljni zakon, ki ureja statusna in organizacijska vprašanja, je Zakon o zavodih, sicer pa je treba za posamezna področja upoštevati tudi področne zakone. Javni zavodi sodijo v javni sektor in zanje na kadrovskem področju veljajo delovno pravni predpisi, plačni sistem javnega sektorja in kolektivne pogodbe, glede delovanja in upravljanja  javnih zavodov pa je treba upoštevati določbe zakona o zavodih, področnih zakonov, ustanovitvenih aktov in statutov.

 Na seminarju se boste seznanili s sistemsko ureditvijo javnih zavodov, kot izhaja iz Zakona o zavodih,  glede z osnovnimi pravili glede organizacije in kadrovskih zadev ter urejanja plač, predstavljene pa bodo tudi ugotovitve iz revizijskega poročila Računskega sodišča »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov« ter s priporočili vlade.

 Ker je v obravnavi v državnem zboru tudi sprememba Zakona o zavodih, bomo predstavili tudi novosti tega predloga, če bo iz postopka obravnave razvidno, da bo predlog sprejet.

 

 Iz vsebine predavanja:

  

     Sistemska ureditev javnih zavodov

     Ustanovitveni akt

     Organi javnega zavoda

  Splošno o delovnih razmerjih, organizaciji in plačah (uporaba predpisov in   kolektivnih pogodb)

   Pregled bistvenih ugotovitev Računskega sodišča glede svetov javnih zavodov, odzivno poročilo vlade  

      Novosti, ki ji prinaša novela Zakona o zavodih

 

Seminar je namenjen vsem javnim uslužbencem, ki delajo in sodelujejo z javnimi zavodi, uslužbencem javnih zavodov in vsem, ki jih tematika zanima.

 

Predavateljica: Štefka Korade Purg, je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.

 

Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do petka. 26. 5. 2023, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si. Na vprašanja bo odgovorjeno tekom seminarja.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

 

 

Vljudno vabljeni

 

Združenje občin Slovenije