DELOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE

Datum: 03.04.2023
Začetek ob uri: 16:00
Predviden konec ob uri: 18:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

DELOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE

Ponedeljek, 3. 4. 2023 ob 16. uri

Na seminarju, katerega ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, zaposleni na občinah ter ostali zainteresirani, bodo predstavljene sledeče vsebine:

-          nadzorni odbor v razmerju do drugih občinskih organov,

-          občinski splošni akti, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora

-          javnost dela nadzornega odbora, strokovna in administrativna podpora nadzornemu odboru, sredstva za delo

-          način dela nadzornega odbora: vrste sej, vabilo, predlog dnevnega reda, odločanje, zapisnik….

-          najpogostejše napake pri porabi občinskih proračunskih sredstev

-          primeri iz prakse

 

Posamezne vsebinske sklope bo predstavila Neža Vodušek, univerzitetna diplomirana pravnica s 30-letno prakso na področju lokalne samouprave in lokalnih volitev, ki jo je pridobila z delom v Mestni občini Ljubljana in Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ima izjemno bogato prakso sodelovanja z občinami pri praktičnem reševanju različnih vprašanj. Po upokojitvi nadaljuje z izobraževanji. Primere dobre prakse bo podala mag. Katarina Hočevar, dolgoletna članica občinskega NO, Občine Zagorje ob Savi.

Predavateljema bo možno zastaviti dodatna vprašanja neposredno na seminarju, lahko pa jih predhodno pošljete na naš elektronski naslov.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si ali se prijavite preko spleta TUKAJ

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije