KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE OBČINSKIH PODJETIJ

Datum: 29.03.2023
Začetek ob uri: 8:30
Predviden konec ob uri: 15:15
Opis: 

Združenje nadzornikov Slovenije vabi na izobraževalni dogodek, katerega namen je vse deležnike korporacijskega upravljanja seznaniti na splošno s tem kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno, z namenom in uporabo kodeksov korporacijskega upravljanja ter s priporočeno prakso korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Del izobraževanja bo namenjen posebnostim upravljanja gospodarskih javnih služb v teh podjetjih. Izobraževanje je komplementarno Izobraževanju za nadzornike za pridobitev potrdila o usposobljenosti za delo članov nadzornega sveta in drugim izobraževanjem ZNS s področja upravljanja družb.

Več informacij o dogodku je na voljo TU.

                                                * * *