SPLETNI SEMINAR: KAKO ENOTNO IZVAJATI PROSTORSKO IN GRADBENO ZAKONODAJO!

Datum: 29.11.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:30
Kontakt: Ministrstvo za okolje in prostor
Lokacija: MS Teams
Opis: 

Ministrstvo za okolje in prostor vabi na spletni seminar

 

KAKO ENOTNO IZVAJATI PROSTORSKO IN GRADBENO ZAKONODAJO!

 

Začenja se peti mesec uporabe ZUreP-3 in GZ-1. Zakona sta prinesla nekaj novosti, zato prihaja  pri izvajanju do različnih vprašanj in razhajanj pri razumevanju zakonov. Ministrstvo za okolje in prostor tokratni spletni seminar namenja poenotenju razumevanja in izvajanja posameznih aktualnih vsebin obeh zakonov vezano na upravne postopke, ki se vodijo na upravnih enotah.

Seminar bo potekal v torek 29. 11. 2022 s pričetkom ob 10 uri.

Organiziran bo preko Teams (povezava bo posredovana naknadno). Seminar bo trajal predvidoma tri ure z vmesnim 15 minutnim odmorom.   

Vsebina seminarja je pripravljena v obsegu predhodno zbranih  pogostih vprašanj, ki so bile posredovane s strani upravnih enot in se bo nanašala na:

-           predstavitev nekaterih novih ali spremenjenih pojmov  v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),

-           Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter vlogah, izjavah, obrazcih do njegove objave,

-           postopek izdaje gradbenega dovoljenja v povezavi z mnenji ter drugimi vprašanji,

-           priglasitev začetka gradnje, dopustna odstopanja in uporabno dovoljenje,

-           še nekaj dodatnih pojasnil vezanih na legalizacijo objektov in

-           drugo.

Seminar je prvenstveno namenjen upravnim delavcem, ki vodijo postopke na podlagi GZ-1. Vabljeni pa so tudi upravni delavci občin in občinski urbanisti, ki jim bodo te informacije koristile pri delu.