SEMINAR: POPIS IN INVENTURA V OBČINAH 2022

Datum: 24.11.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

 

 POPIS IN INVENTURA V OBČINAH za 2022

Četrtek, 24. 11.  2022, od 10.00 do 12:00

PRIJAVNICA

 Izvedba vsakoletne inventure je obvezno in pomembno opravilo tudi v javnem sektorju. Nanj se je treba temeljito pripraviti.

 Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko zaradi različnih vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in zagotoviti dejanske in kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah. Dostikrat se pomena inventure vsi zavemo šele, ko je prepozno.

 Ciljna skupina:

zaposleni v splošnih službah, računovodskih in finančnih službah, predsedniki in člani popisnih komisij, ter druga zainteresirana javnost, ki jo tematika zanima.

 

Program seminarja:

 

  1. Zakonodaja na računovodskem področju
  2. Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije, izvedba popisa (popis sredstev in obveznosti do virov sredstev),  zaključek popisa (poročilo o opravljenem popisu)
  3. Zaključni račun 2022: splošni del in letno poročilo
  4. Novosti za leto 2023:
    - nova višina za obračun prispevkov, nova višina minimalne plače, dogovor o ukrepih na področju stroškov dela,….
  5. Vprašanja in odgovori

 

Predavateljica:

Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Za dodatne informacije in vprašanja pišite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info(at)zdruzenjeobcin.si

 

PRIJAVITE SE LAHKO TUDI PREKO SPLETNEGA OBRAZCA  TUKAJ

 

Vljudno vabljeni!

 Združenje občin Slovenije