PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE

Datum: 04.10.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:30
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin vabi na spletni seminar

PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE

Torek, 4. 10. 2022, od 10.00 do 12.30

PRIJAVNICA

Postopki priprave občinskih proračunov se bodo pričeli. Kljub utečenim praksam in strokovni usposobljenosti, še vedno lahko pride do dilem in vprašanj. Da bi bilo teh čim manj, vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, katerega cilj je seznanitev z načeli poslovanja javnih financ ter z načeli financiranja občin. Predavatelj Kristjan Dolinšek, Ministrstvo za finance, bo udeležencem v dve in pol urnem seminarju podal usmeritve pri pripravi proračunov.


Ciljna skupina seminarja
so vsi zaposleni v občinskih upravah, ki upravljajo občinski proračun.

Okvirni program:

Obveznost predložitve predloga proračuna za leto 2023 sedanjim Občinskim svetom

 • Pravne podlage in stališča Ministrstva za finance

Priprava proračuna občin za leto 2023 (2024)

 • Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024 
 • Priprava, obravnava in sprejem proračuna občine
 • Struktura proračuna in obrazložitve
 • Posebnosti zadolževanja občin v letu 2022
 • Najpogostejša vprašanja občin in stališča MF
 • Razprava 

Začasno financiranje proračunov občin v letu 2023

 • Pravne podlage za začasno financiranje
 • Obdobje, obseg in nameni porabe proračunskih sredstev v obdobju začasnega financiranja
 • Posebnosti izvrševanja proračuna v obdobju začasnega financiranja
 • Vprašanja občin in stališča MF
 • Razprava


V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do PONEDELJKA, 3. 10. 2022, na elektronski naslov
info(at)zdruzenjeobcin.si.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov
info(at)zdruzenjeobcin.si.

SPLETNA PRIJAVA
TUKAJ

                                                         * * *