IZOBRAŽEVANJE: SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST

Datum: 27.09.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: SPLETNO IZOBRAŽEVANJE
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletno izobraževanje

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Torek, 27. 9. 2022, od 10.00 do 13.00,

PRIJAVNICA

Sistemizacija delovnih mest je v javnem sektorju obvezen akt, ki ga mora imeti vsak delodajalec v javnem sektorju, kar določata tako ZDR-1 kot tudi ZJU. V sistemizaciji delodajalec določi delovna mesta, potrebna za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, ter pogoje za zasedbo teh delovnih mest z opisom nalog. Pravilno pripravljena in zakonita sistemizacija je podlaga za vse  kadrovske postopke ter tudi za zakonito določanje in obračunavanje plač. Na pomen sistemizacije delovnih mest kažejo tako predpisi kot tudi inšpekcijski in drugi nadzorni postopki.

Vsebina seminarja:

-         Predstavitev pravnih podlag za sistemizacijo delovnih mest

-         Opredelitev sistemizacije delovnih mest in drugih pomembnejših pojmov iz plačnega in uslužbenskega sistema

-         Določanje notranje organizacije in vsebina akta o sistemizaciji delovnih mest

-         Določanje delovnih mest, pogojev za zasedbo in opisov nalog

-         Postopek sprejemanja in veljavnost sistemizacije

-         Kazenske določbe in ukrepi inšpektorjev

-         Pregled ugotovitev inšpektorjev v zvezi s sistemizacijo

 

Predavateljica:

Štefka Korade Purg je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest

 Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo v spletno učilnico, obvestila, potrdilo o udeležbi in gradivo.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si

 

PRIJAVITE SE LAHKO TUDI PREKO SPLETNEGA OBRAZCA  TUKAJ

  Vljudno vabljeni!

 Združenje občin Slovenije