NOVELA ZJN-3B

Datum: 19.07.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin  vabi na spletni seminar

 NOVELA ZJN-3B,

spremembe, ki pomembno vplivajo na prakso javnega naročanja

 

torek, 21. junij 2022, ob 10. uri,

 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je stopil v veljavo leta 2016 in bil v letu 2018 prvič spremenjen (novela ZJN-3A). S 1. 1. 2022 pa je v veljavo stopila novela zakona - ZJN-3B, ki je prinesla predvsem spremembe praktične narave, ki pomembno vplivajo na prakso javnega naročanja. Verjetno najpomembnejša sprememba je dvig nekaterih mejnih vrednosti za izvedbo posameznih vrst postopkov javnega naročanja, nove izjeme, spremembe glede zagotavljanja transparentnosti objav in drugih dokumentov, popravki določil v zvezi z dokazili o nekaznovanosti in spremembe prekrškovnih določb.

 

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na spletnem seminarju, kjer bo predavateljica Maja Marinček, MJU, predstavila spremembe in novosti.

 

Predviden program:

 

Pregled poglavitnih sprememb določil ZJN-3, ki jih je prinesla novela ZJN-3B

- spremembe mejnih vrednosti

- izločitev nekaterih storitev iz socialnih in drugih posebnih storitev

- jasna umestitev izločenih sklopov med evidenčna naročila

- spremembe v zvezi z evidenčnimi naročili

- nove izjeme od postopkov javnega naročanja in obveznosti v zvezi z njimi

- spremembe glede objave obvestil in odločitev

- novosti glede objave razpisne dokumentacije

- ukrepi v primeru nedelovanja sistemov za elektronsko oddajo ponudb

- nebistvene napake in možnosti dopolnjevanja ponudb

- spremembe glede ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe

- spremembe na področju prekrškov

- druge spremembe

Seminar je namenjen:

·         Strokovnim delavcem občin,

·         ravnateljem in direktorjem javnih zavodov in drugim osebam javnega prava ter njihovim pomočnikom,

·         strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil,

·         drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 

Povezavo boste prejeli dan pred pričetkom izobraževanja na e - naslov,

ki ga boste navedli v prijavnici.     

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si, ali se prijavite preko spletnega obrazca TUKAJ

 

 

 Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije