Posvet z občinami glede priprave regionalnih prostorskih planov - VABILO

Datum: 31.05.2022
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: MOP
Lokacija: SPLETNI POSVET
Opis: 

Spoštovani,

v Sloveniji smo že z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) uvedli regionalno prostorsko načrtovanje kot strateško prostorsko načrtovanje, s katerim želimo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. Konec leta 2021 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 199/2021; ZUreP-3), uporabljati se začne s 1. 6. 2022, ki je inštrument regionalnega prostorskega načrtovanja ohranil in določil, da morajo regije pripraviti in sprejeti regionalne prostorske plane (v nadaljevanju RPP) do konca leta 2026 (1.1.2027).

RPP velja za prostorski strateški akt, pripravljen na ravni razvojne regije, kot izhaja na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Priprava RPP prinaša za državno in lokalno raven prednosti in olajšave, saj želimo s participativnim projektnim pristopom optimizirati proces celovitega pristopa na območje, ki podprt z dobrim sodelovanjem deležnikov in administrativnih ravni omogoča razvoj, ki bo tudi prostorsko racionalen, usklajen in omogoča doseganje razvojnih sinergij in prebojev.

Izvedljivost zakonskih določb glede priprave RPP testiramo v okviru Pilotnega projekta za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (krajše PILOT MOP), ki se zaključuje konec letošnjega leta. Testiranje izvajajo testne Regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA) v okviru področja Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni (v nadaljevanju področje 1 RPP). Rezultati, doseženi v že izvedenih fazah testiranja, kažejo na to, da so naloge na področju regionalnega prostorskega načrtovanja nujne in izvedljive.

Zavedamo se obsega in kompleksnosti nalog v okviru priprave prve generacije RPP, saj so izvedljive le s tesnim sodelovanjem države in občin. S tem namenom organiziramo posvet z vsemi občinami v državi, na katerem vas želimo seznaniti z aktivnostmi, ki jih na ministrstvu že izvajamo za čim boljšo pripravo prve generacije RPP, z vašo vlogo v tem procesu ter vam predstaviti dosedanje rezultate projekta PILOT MOP – področje 1 RPP. Posvet bo v obliki spletne konference preko Zoom povezave potekal:

v torek, 31. maja 2022 ob 9.00 uri

Prosimo, da se na dogodek prijavite do petka, 27. maja 2022, preko spletne povezave:

https://forms.gle/ieQa9wpSBJaWjcPv8

Vljudno vabljeni!