SEMINAR: PRAVNA UREDITEV JAVNIH ZAVODOV S PREGLEDOM UGOTOVITEV V REVIZIJSKEM POROČILU RAČUNSKEGA SODIŠČA

Datum: 24.05.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: spletni seminar
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

PRAVNA UREDITEV JAVNIH ZAVODOV S PREGLEDOM UGOTOVITEV V REVIZIJSKEM POROČILU RAČUNSKEGA SODIŠČA

Torek, 24. 5. 2022, ob 10. uri

 

V Republiki Sloveniji deluje veliko število javnih zavodov. Temeljni zakon, ki ureja statusna in organizacijska vprašanja, je Zakon o zavodih, sicer pa je treba za posamezna področja upoštevati tudi področje zakone. Javni zavodi sodijo v javni sektor in zanje na kadrovskem področju veljajo delovno pravni predpisi, plačni sistem javnega sektorja in kolektivne pogodbe, glede delovanja in upravljanja  javnih zavodov pa je treba upoštevati določbe zakona o zavodih, področnih zakonov, ustanovitvenih aktov in statutov.

 Na seminarju se boste seznanili s sistemsko ureditvijo javnih zavodov, kot izhaja iz Zakona o zavodih,  glede z osnovnimi pravili glede organizacije in kadrovskih zadev ter urejanja plač, predstavljene pa bodo tudi ugotovitve iz revizijskega poročila Računskega sodišča »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov« ter s priporočili vlade.

 Iz vsebine predavanja:

 

             Sistemska ureditev javnih zavodov

             Ustanovitveni akt

             Organi javnega zavoda

             Splošno o delovnih razmerjih, organizaciji in plačah (uporaba predpisov in kolektivnih pogodb)

             Pregled bistvenih ugotovitev Računskega sodišča glede svetov javnih zavodov

             Odzivno poročilo vlade s priporočili

  Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem javnim uslužbencem, ki delajo in sodelujejo z javnimi zavodi.

 Predavateljica: Štefka Korade Purg, je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.

 

Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.

 V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 Ali se prijavite preko spletne prijave TUKAJ