SEMINAR: VARNOST OTROŠKIH IGRIŠČ IN IGRAL

Datum: 31.05.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:30
Kontakt: ZOS
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni

seminar

 VARNOST OTROŠKIH IGRIŠČ

in ŠPORTNOREKREACIJSKIH OBJEKTOV (ŠRO)

Torek, 31. 5. 2022, od 10.00 do 13.30

PRIJAVNICA

 

Ker občine upravljate tudi z različnimi objekti za šport, rekreacijo (ŠRO) in igro, se pojavlja potreba po boljšem poznavanju problematike zagotavljanja varnosti teh objektov.

 

Ravnanje s tovrstnimi objekti zahteva sistematičen pristop, tako v fazi načrtovanje in izgradnje, kot tudi v naslednjih fazah upravljanja in vzdrževanja. Da bi ti procesi potekali čim bolj racionalno in strokovno korektno, morajo biti vsi akterji ustrezno usposobljeni oziroma seznanjeni z aktualno zakonodajo, standardi in primeri dobre prakse.

 Slušatelji bodo pridobili predvsem informacije in znanja o vključevanju varnostnih zahtev v celoten proces izgradnje, od zamisli, projektiranja, priprave razpisne dokumentacije, do gradnje, nadzora in zaključnega varnostnega pregleda športnega objekta ter vzdrževanja.

Predavanja bodo temeljila na osnovnih zahtevah Zakona o splošni varnosti proizvodov, ki narekuje, da morajo biti proizvodi in storitve na trgu varni. To zahtevo je mogoče izpolniti s spoštovanjem evropskih in nacionalnih standardov iz serije  SIST EN 1176 (za igrala) oz. standardov, ki obravnavajo posamične ŠRO, naprave ali orodja. Poleg specifičnih zahtev za posamezne elemente ŠRO pa standardi narekujejo tudi ukrepe za postavitev naprav, pravila obratovanja, preglede in vzdrževanja, to pa bo tudi osnovna tema seminarja.

 Ciljna skupina: vsi, ki sodelujejo pri načrtovanju in upravljanju otroških in športnih igrišč ter igral.

 Program:

1.       Zakonodaja

(zakonski in podzakonski akti, nadzorni organi, pristojnosti, …)

2.       Standardi za igrala in ŠRO

(glavne zahteve bazičnih standardov za igrala in zahteve posebnih standardov za posamezne ŠRO)

3.       Načrtovanje

(naloga projektantov, oblikovanje zahtev, pregledi…)

4.       Vgradnja

(osnovne naloge izvajalcev, v smislu zagotavljanje varnosti, končni pregled in dokazila o skladnosti)

5.       Obratovanje, pregledi in dokumentacija

(osnovne naloge upravljavca ŠRO, dokumentacija, …)

6.       Vzdrževanje

(osnovna pravila sistematičnega vzdrževanja ŠRO)

7.       Praktični primeri

(stara igrala – napotki za sanacijo, športne in fitnes naprave na prostem – kako zagotoviti varnost, primeri iz prakse…)

 

Predavatelj: Slavko Rudolf, edini zapriseženi sodni izvedenec za zunanja igrala v Sloveniji.

 

Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.

 

V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Združenje občin Slovenije