SEMINAR: NOMOTEHNIKA V TEORIJI IN PRAKSI

Datum: 20.09.2022
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:30
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

 NOMOTEHNIKA V TEORIJI IN PRAKSI

 Četrtek, 19. 5. 2022, od 9.00 do 13.30

PRIJAVNICA

 Za pripravo kakovostnega predpisa ne zadostuje »le« poznavanje določenega področja, temveč je izjemnega pomena tudi dobro poznavanje pravil nomotehnike – vede o pripravi predpisov. Tega se vsekakor zavedajo tisti, ki so udeleženi pri pripravi različnih pravnih aktov. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore tudi k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k boljši kakovosti pravnih aktov. Prav tako pa v veliki meri krepi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.

 

Na tokratnem seminarju bo predavateljica mag. Katja Božič predstavila teoretična izhodišča nomotehničnih pravil, podkrepljena s konkretnimi primeri, ob katerih bodo izpostavljene najpogostejše dileme, napake in nepravilnosti v postopku priprave predpisov.

 

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem javnim uslužbencem, ki so udeleženi pri pripravi predpisov (pravniki, področni strokovnjaki …).

Program:

9.00 – 10.30: Temeljni  nomotehnični  pristopi  in  najpogostejše nomotehnične napake – I. del

10.30 – 10.45: Odmor

10.45 – 12.15: Temeljni  nomotehnični  pristopi  in  najpogostejše nomotehnične napake – II. del

15.15 – 12.30: Odmor

12.30 – 13. 15: Praktični primeri

 Predavateljica: mag. Katja Božič, strokovnjakinja s področja nomotehnike in vodja Sektorja za kmetijstvo, okolje in prostor na Službi Vlade RS za zakonodajo.

 Udeležence vabimo, da nam vnaprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.

 V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 Ali se prijavite preko spletne prijave TUKAJ

 Vljudno vabljeni!

 Združenje občin Slovenije