SEMINAR: JAVNOFINANČNI PREDPISI V POVEZAVI Z VODENJEM RAČUNOVODSKIH EVIDENC

Datum: 18.01.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin vabi na spletni seminar

JAVNOFINANČNI PREDPISI V POVEZAVI Z VODENJEM RAČUNOVODSKIH EVIDENC

torek, 18. januar 2022, od 10.00-14.00 ure

Spletni seminar v živo,  preko platforme ZOOM

 

Predstavljeni bodo problemi, s katerimi so se občine soočale pri izvrševanju proračunov v letu 2021. Poudarek bo na pravilih pri izvrševanju proračuna občine v povezavi s financiranjem posrednih uporabnikov proračuna.

Nadalje bo predstavljeno na kakšen način se bodo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost zagotavljala za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Predstavljene bodo tudi novosti Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. 

 1 DEL:

 1.             Problemi pri izvrševanju proračunov občin v letu 2021 – pravne podlage za izplačilo iz proračuna.

2.             Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost.

3.             Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023.

 2 DEL:

 1. Evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige za zagotavljanje pravilnih računovodskih evidenc, s poudarkom na problematiki leta 2021

2.  Koristni nasveti pred pripravo letnega poročila proračunskih uporabnikov 

2.  Sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost v računovodskih evidencah

4. Problematika razmerij med neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki v praksi, v povezavi z lastništvom.

 PREDAVATELJICI:

 MARIJA ARNUŠ, univerzitetna dipl. pravnica. Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnih financ, hkrati pa aktivno sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo na izdatke proračunov.

 

VESNA MILANOVIČ, univ.dipl.ekon., preizkušena računovodkinja (licenca SIR). Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnega računovodstva, hkrati pa aktivno sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo na poslovne dogodke v javnem sektorju.

 

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 

ali

Se prijavite preko spletne prijave na povezavi:

 

 

 

Vljudno vabljeni!