SEMINAR: POSEBNOSTI DDV NA PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA

Datum: 22.02.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin vabi na spletni seminar

Posebnosti DDV na področju javnega sektorja


Torek, 22. 2. 2022, ob 10. uri.

Osebe javnega prava, kot so občine, Vlada RS, javni zavodi, agencije ipd, se v določenih primerih štejejo za davčne zavezanke za namene DDV. V seminarju bodo predstavljena pravila glede tega ter najbolj tipični primeri, ki v praksi povzročajo največ težav. Še posebej se bomo posvetili razmerju med javnimi zavodi in njihovimi ustanovitelji, nepremičninam in odbitku DDV.

Iz programa seminarja:

             Oseba javnega prava kot davčna zavezanka in obvezna identifikacija za namene DDV

             Kdaj se dotacije javnim zavodom obravnavajo kot plačila za nasprotne dobave

             Najpogostejše dileme na področju odbitka DDV v javnem sektorju

             razpolaganje s stvarnim premoženjem in DDV

             Transakcije z nepremičninami

 

Vabimo vas, da se udeležite našega spletnega seminarja, kjer vam bo mag. Aleksandra Heinzer , davčna svetovalka z licenco Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predstavnica te zbornice v evropskem združenju davčnih svetovalcev CFE (Confédération Fiscale Européenne). Od leta 2018 je tudi zastopnica CFE v skupini VAT forum pri Evropski komisiji, predstavila in obrazložila pravila in primere, ki so za občine običajno najbolj pereči.

 Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujete z DDV.

 Vaša morebitna vprašanja za predavateljico nam lahko pošljete do 18. 2. 2022, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

Oziroma se prijavite preko spletnega obrazca