SEMINAR: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE

Datum: 27.01.2022
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: spletni seminar
Opis: 

Združenje občin vabi na spletni seminar

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE


četrtek, 27. 1. 2022, ob 10. uri.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu. Zato ne tvegajte nepravilnosti.

 

V ta namen vam bosta predstavnika iz ministrstva za finance Kristjan Dolinšek in Gordana Gliha predstavila postopek priprave s poudarki na kaj morate biti pozorni.

 

Iz programa seminarja:

  1. Zaključni račun proračuna občine

-          Struktura in vsebina ZR proračuna (izkazi, obrazložitve, priloge)

-          Postopek priprave ZR občine

-          Sprejem ZR, objava in poročanje

-          Ugotovljene nedoslednosti pri pripravi ZR občin

-          Noveliran Priročnik za pripravo ZR proračuna občine

 

  1. Povezava med sistemom delovanja EZR in premoženjsko bilanco:
    1. Sistem delovanja EZR občin

                                                               i.      Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občin na  podlagi Pravilnika o poslovanju sistema EZR, ki občinam omogoča uvedbo aktivnega upravljanja denarnih sredstev sistema EZR

                                                             ii.      Predstavitev sistema EZR in sistema računov proračunskih uporabnikov

                                                            iii.      Poročanje upravljavca denarnih sredstev sistema EZR občin (letno poročilo, statistika finančnih računov, premoženjska bilanca)

                                                            iv.      Vključevanje občin v sistem EZR države:

1.       Postopek vključevana

2.       Prednosti vključitve v sistem EZR

 

    1. Priprava skupne premoženjske bilance občin

                                                               i.      Predstavitev priprave premoženjskih bilanc, kontrole podatkov in nadzorništvo občin,

                                                             ii.      Predstavitev on – line aplikacije,

                                                            iii.      Pregled neusklajenih terjatev in obveznosti

                                                            iv.      Pregled novega Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin

 

  1. Začasno financiranje občinskih proračunov

-          Priprava podlag za začasno financiranje

-          Specifike izvrševanja proračuna v obdobju začasnega financiranja

-          Najpogostejša vprašanja občin glede izvrševanja proračuna v obdobju ZF

-          Noveliran Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin

 

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu tako ali drugače srečujete s tematiko.

 

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do 25. 1. 2022, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

Oziroma se prijavite preko spletnega obrazca

 

Vljudno vabljeni

Združenje občin Slovenije