PREDSTAVITEV UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE NEPROFITNE NAJEMNINE IN DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJ NAJEMNIN

Datum: 16.09.2021
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 11:00
Kontakt: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Lokacija: VIDEOKONFERENCA
Opis: 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona (117. in 118. člen SZ-11) pripravilo novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (v nadaljevanju: uredba). Glavna vsebinska novost, ki jo prinaša uredba, je določitev vpliva lokacije na višino neprofitne najemnine, ki ga po novem poenoteno določi država (lokacijski faktor).

* * *