POPIS IN INVENTURA V OBČINAH za 2021

Datum: 25.11.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: SPLETNI SEMINAR ZOOM
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

 POPIS IN INVENTURA V OBČINAH za 2021

Četrtek, 25. 11.  2021, od 10.00 do 12:00

VABILO IN PRIJAVNICA

Izvedba vsakoletne inventure je obvezno in pomembno opravilo tudi v javnem sektorju. Nanj se je treba temeljito pripraviti.

 Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko

zaradi različnih vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto

preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in

zagotoviti dejanske in kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah. Dostikrat se pomena inventure vsi zavemo šele, ko je prepozno.

 

Ciljna skupina:

zaposleni v splošnih službah, računovodskih in finančnih službah, predsedniki in člani popisnih komisij, ter druga zainteresirana javnost, ki jo tematika zanima.

 

Program seminarja:

1.       Kratek pregled področne zakonodaje

2.       Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije,...)

3.       Izvedba popisa (popis sredstev in obveznosti do virov sredstev)

4.       Zaključek popisa (poročilo o opravljenem popisu)

5.       Uskladitev knjigovodskega stanja

 

Predavateljica:

Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih.