OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča

Datum: 08.04.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča

Četrtek, 8. 4. 2021, ob 10. uri

PRIJAVNICA 

Ustavno sodišče je z odločitvama U-I-139/15  in U-I-151/15 temeljito spremenilo pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov. Določanje namenske rabe je postalo zahtevno in pogojevano z ugotavljanjem javnega interesa ter tehtanja javnega interesa v razmerju do pravic lastnika nepremičnin.

 

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča pa je sprememba  namenske  rabe  iz  stavbnega  v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki  utegnejo  biti  izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

 

Temeljno vprašanje tako postaja vprašanje kako izpolniti zahtevo, ki jo izpostavlja Ustavno sodišče: "Pri sprejemanju prostorskih aktov mora lokalna skupnost pretehtati, ali je izpolnjen pogoj pravičnega ravnovesja  med interesi skupnosti in interesi posameznika. Ustavno sodišče je poudarilo, da zahtevanega ravnovesja ni mogoče presoditi, če niso znane strokovne podlage, pomembne za odločitev o spremembi namenske rabe zemljišča."

 

Vsa ta vprašanja in dileme, s katerimi se srečujete, bo razjasnil bivši župan in odvetnik Janez Tekavc.

 

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

 

Vljudno vabljeni!