SEMINAR: DOLOČITEV PLAČ DIREKTORJEV V RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA

Datum: 01.03.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: v živo prek spleta
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

DOLOČITEV PLAČ DIREKTORJEV V RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA

prestavljen na

1. 3. 2021, s pričetkom ob 10. uri

Seminar bo potekal v živo, preko spletne platforme ZOOM

PRIJAVNICA

Plače v javnem sektorju je področje, ji je deležno nenehnih sprememb in je zato vedno aktualno. Tokratni seminar bomo v pretežni meri namenili določitvi plač direktorjev občinskih uprav in javnih zavodov ter ravnateljev. Seveda pa bo del seminarja namenjen tudi plačam javnih uslužbencev.

 Program seminarja:


1.       Plače direktorjev:

·         Določitev plačnega razreda delovnega mesta direktorja – postopek

·         Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)

·         Določitev dodatkov direktorjev, do katerih dodatkov so upravičeni in v kakšnih primerih?

·         Nagrajevanje delovne uspešnosti - viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.

·         Posebnosti pri direktorjih javnih zavodov - kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?

 

2.       Plače javnih uslužbencev:

·         Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali višji naziv

·         Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, preverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren?)

·         Preveč oziroma premalo izplačane plače javnih uslužbencev – ravnanje v obeh primerih ob upoštevanju sodne prakse

 

Ciljna skupina:

Ciljna skupina seminarja so direktorji občinskih uprav, direktorji in ravnatelji javnih zavodov, vodje kadrovskih služb, vodje oddelkov in enot ter drugi, ki jih tematika zanima.

 Predavateljica:

mag. Edita Horvat, direktorica IDEALIS - Inštituta za plače in delovna razmerja.

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon. Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.