SEMINAR: POSEBNE GRADBENE UZANCE 2020

Datum: 12.03.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Opis: 

Vabimo vas, da udeležite seminarja na temo Posebne  gradbene uzance 2020, ki na novo opredeljujejo pravila med naročniki in izvajalci del pri izvajanju dela na področju gradbenih objektov.

Do sedaj so se uporabljale gradbene uzance, ki  so bile objavljene že v Uradnem listu SFRJ leta 1977, sprejela pa jih je takratna Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije.

Pri novih gradbenih uzancah ne gre zgolj za jezikovno posodobitev, temveč sledijo novejšim zakonodajnim zahtevam na področju gradbeništva in upoštevajo razvoj prakse na tem področju.

Na seminarju bo podrobneje predstavljeno, kdaj se uporabljajo Posebne gradbene uzance in kakšne konkretne spremembe prinašajo v pogodbe, ki jih sklepamo na področju gradbeništva.

 Predava: mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica, specialistka za gospodarsko pravo

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 KOTIZACIJA:

Občine članice ZOS:  30€

Ostale občine in organizacije: 90€

PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije