SEMINAR: UPORABA PORTALA eREVIZIJA

Datum: 22.01.2021
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: V živo preko spleta
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletno izobraževanje

Uporaba portala eRevizija

obvezna od 1. januarja 2021

Petek, 22. 1. 2021, ob 9. uri

seminar bo potekal na platformi ZOOM

VABILO

PRIJAVNICA

S 1. januarjem 2021 bo uporaba portala e-Revizija, ki se uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, postala obvezna.

 

Vabimo vas na spletno izobraževanje o postopku pravnega varstva v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ter prikaza funkcionalnosti portala eRevizija, katerega uporaba bo za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku postala obvezna 1. januarja 2021.

 Predviden program:

9.00–10.30

PRVI DEL: Postopek pravnega varstva

  • Stranke postopka in aktivna legitimacija
  • Roki za vložitev zahtevka za revizijo
  • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
  • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
  • Nadaljevanje pravnega varstva pred DKOM
  • Upravni spor

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00

DRUGI DEL: Uporaba portala eRevizija

  • Načini dostopanja do portala eRevizija in registracija
  • Prikaz delovanja portala e-Revizija in način uporabe
  • Načini vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov na portalu eRevizija

PREDAVA: Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Sektor za sistem javnega naročanja

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Vljudno vabljeni!