OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE V JAVNEM SEKTORJU

Datum: 13.01.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: spletni seminar v živo
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

Ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju

                                           sreda, 13. 1. 2021, ob 10. uri

      seminar bo potekal na platformi ZOOM

VABILO

PRIJAVNICA

Aktualna in pomembna tema v javnem sektorju je podeljevanje letnih ocen in redno napredovanje glede na pridobljene ocene.

 Na seminarju bomo govorili o ciljih, pristopih in napakah pri ocenjevanju ter predstavili vlogo letnega razgovora. Pojasnjeno kako oceniti uslužbence skladno z namenom zakonodaje in kako ločiti razvojni razgovor od ocenjevanja. Predstavljen bo postopek rednega napredovanja ter pravila določitve plačnega razreda.

Predavateljica bo na seminarju na voljo za dodatna vprašanja in dileme, ki se na področju ocenjevanja in napredovanja pojavljajo v praksi.


KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vodjem oziroma vsem, ki izvajajo postopke ocenjevanja in napredovanja ter izvajajo letne razgovore.


GLAVNE TOČKE SEMINARJA

  • Cilji in namen ocenjevanja
  • Napake pri ocenjevanju
  • Vloga razvojnega letnega razgovora
  • Postopek ocenjevanja in napredovanja (kdo ocenjuje, koga se ocenjuje in koga se ne oceni, ocenjevalni list, evidenčni list, obvestilo o napredovanju in aneks k pogodbi o zaposlitvi)
  • Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi in napredovanju v naziv; kako je z ohranitvijo že doseženih napredovanj?

Odgovori na vprašanja udeležencev

 
 Predava: mag. Katarina Hočevar

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Vljudno vabljeni!