55. seja komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Datum: 23.11.2020
Začetek ob uri: 14:00
Predviden konec ob uri: 17:00
Lokacija: videokonferenca
Opis: 

Predlog dnevnega reda:

 1.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C) - druga obravnava, EPA 1424-VIII

-     Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

2.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) - druga obravnava, EPA 1441-VIII - zainteresirana komisija   

-     Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

-     Pripombe Skupnosti občin Slovenije so objavljene na spletni strani Državnega zbora.

3.  Potrditev zapisnikov 51., 52., 53. in 54. seje ter 14. izredne seje komisije

-     Predloge zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti.

4.  Razno