SEMINAR: PRAVILNA PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Datum: 12.01.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: v živo prek spleta- ZOOM
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

PRAVILNA PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

                                                                torek, 12. 1. 2021 ob 10. uri

PRIJAVNICA

 Seminar je namenjen načrtovalcem in izvajalcem investicijskih programov.

 Ciljna skupina seminarja so zaposleni na občinskih upravah, ki opravljajo naloge vezane na investicije, direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, odgovorne osebe za podpis dokumentacije, člani komisij, ki to dokumentacijo podpisujejo. Vabljeni so tudi občinski svetniki, ki se v okviru sprejemanja proračuna seznanjajo z načrtovanimi investicijami in bi se želeli podrobneje seznaniti s postopki priprave investicijske dokumentacije.

 Svoje znanje in izkušnje bo z udeleženci seminarja delila Nataša Dolanc Jerman, Ministrstvo za finance.

 OKVIREN PROGRAM:

 10.00 - 11.10

 -       Predstavitev določil predpisov, ki urejajo področje priprave investicijske

dokumentacije   (Zakon o javnih financah, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ),

-       vrste investicijskih dokumentacij in njihove lastnosti (DIP, PIZ, IP),

-       priprava in obravnava investicijske dokumentacije (kdo je za kaj zadolžen in odgovoren, na kaj je treba biti pozoren, obvezne priloge k dokumentom, do kakšnih napak prihaja v praksi in kako se jim izogniti,…),

-       tendence za v prihodnje.

 11.10-11:20 ODMOR

 11.20 – 11.45 – Vprašanja udeležencev

 Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Vljudno vabljeni!