SEMINAR: PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA JAVNIH SRED. NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNOV

Datum: 19.01.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: spletni seminar v živo- ZOOM
Opis: 

PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNOV,

ZAKLJUČNI RAČUN

torek, 19. januar 2021, od 10.00-14.00 ure

Spletni seminar v živo,  preko platforme ZOOM

VABILO

PRIJAVNICA

Na seminarju bodo predstavljeni ključni problemi pri razmejevanju javne službe in trga, v povezavi z lastnino in fiskalnimi pravili.

Predstavljena bo problematika načrtovanja in porabe namenskih sredstev proračuna, v tej zvezi bodo podane usmeritve za sklepanje najemnih pogodb in pogodb o uporabi nepremičnega premoženja predvsem v primerih, ko z nepremičnim premoženjem upravljajo javni zavodi.

Poseben poudarek in poglavje bosta predavateljici posvetili na zaključku leta, ko morajo občine pripraviti tudi letno poročilo po računovodskih predpisih in zaključni račun proračuna.

 Izpostavljeni bodo najpomembnejši ukrepi v povezavi z interventnimi zakoni, ki so bili sprejeti v letu 2020, način izplačevanja sredstev iz državnega proračuna in odgovornost za pravilnost izstavljenih zahtevkov.

Ker je povezovanje pravnega in računovodskega vidika ključno za učinkovito upravljanje javnih sredstev, bo celoten program predstavljen z obeh vidikov, s predlaganimi praktičnimi rešitvami.

 PREDAVATELJICI:

 MARIJA ARNUŠ, univerzitetna dipl. pravnica. Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnih financ, hkrati pa aktivno sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo na izdatke proračunov.

 VESNA MILANOVIČ, univ.dipl.ekon., preizkušena računovodkinja (licenca SIR). Ukvarja se predvsem s pripravo sistemskih predpisov s področja javnega računovodstva, hkrati pa aktivno sodeluje in spremlja predpise, ki vplivajo na poslovne dogodke v javnem sektorju.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si

 

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije