NOVOSTI PRI OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, REDNA DELOVNA USPEŠNOST IN NOVOSTI ZADNJIH MEGAKORONSKIH PAK

Datum: 18.12.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:30
Kontakt: Združanej občin Slovenije
Lokacija: spletni seminar v živo- ZOOM
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

NOVOSTI PRI OBRAČUNU PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, REDNA DELOVNA USPEŠNOST IN NOVOSTI ZADNJIH MEGAKORONSKIH PAKETOV ( PKP5 in PKP6)
Petek, 18. 12. 2020, od 10.00-12.00 ure

Seminar bo izveden preko spletne platforme ZOOM

VABILO

PRIJAVNICA

 PREDAVATELJICA
Majda Gominšek, dipl. ekonomistka, finančna svetovalka z več kot 30letnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnih zavodih in lokalni samoupravi

PREDVIDEN PROGRAM
1. Plače:

 • Zakonske podlage na delovno-pravnem področju
 • Obračun plač: sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete, delovna uspešnost, uvrstitev v plačne razrede, napredovanja)
 • Obračun prispevkov: od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost
 • Posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ
 • Vse o izvršbi - posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi
 • Osnove za nadomestila, stopnje za obračun nadomestil, preverili kaj je pomembno z vidika zahtevkov za refundacije.

2. Povračila in drugi prejemki iz delovnega razmerja:

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...)
 • Kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe
 • Povračila na službeni poti
 • Kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas
 • Letni dopust in regres za letni dopust
 • Poročanje na REK obrazcih.

3. Redna delovna uspešnost:

 • Redna delovna uspešnost - ureditev v ZSPJS in KPJS
 • Oblikovanje mase sredstev, višina redne delovne uspešnosti na ravni delodajalca in javnega uslužbenca
 • Kriteriji in način delitve sredstev za redno delovno uspešnost
 • Obveznosti delodajalca glede objave podatkov
 • Oblikovanje mase sredstev za ravnatelje, direktorje in tajnike
 • Ocenjevanje in delitev redne delovne uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike

4. Novosti zadnjih megakoronskih paketov:

 • Znižanje plač za funkcionarje
 • Začasna premestitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije
 • Delo preko polnega delovnega časa v času epidemije
 • Zaposlitev zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije
 • Nadomestilo plače zaradi epidemije
 • Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije
 • ter vse ostale ukrepe, ki se nanašajo na javni sektor

5. Aktualne  novosti za leto 2021 na finančno računovodskem področju

Ciljna skupina:

Ciljna skupina seminarja so, finančniki, direktorji občinskih uprav, direktorji in ravnatelji javnih zavodov, vodje kadrovskih služb, vodje oddelkov in enot ter drugi, ki jih tematika zanima.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Vljudno vabljeni!