PRAVILNA IZVEDBA INVENTURE V OBČINAH

Datum: 15.12.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 11:30
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: V ŽIVO PREKO SPLETA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

PRAVILNA IZVEDBA INVENTURE V OBČINAH

Torek, 15. 12.  2020, od 10.00 do 11.30

VABILO

PRIJAVNICA

 Izvedba vsakoletne inventure je obvezno in pomembno opravilo tudi v javnem sektorju. Nanj se je treba temeljito pripraviti.

 Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko

zaradi različnih vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto

preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in

zagotoviti dejanske in kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih knjigah. Dostikrat se pomena inventure vsi zavemo šele, ko je prepozno.

 Ciljna skupina:

zaposleni v splošnih službah, računovodskih in finančnih službah, predsedniki in člani popisnih komisij, ter druga zainteresirana javnost, ki jo tematika zanima.

 Program seminarja:

1.       Kratek pregled področne zakonodaje

2.       Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije,...)

3.       Izvedba popisa (popis sredstev in obveznosti do virov sredstev)

4.       Zaključek popisa (poročilo o opravljenem popisu)

5.       Uskladitev knjigovodskega stanja

 

Predavateljica:

Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon. Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 

Vljudno vabljeni!

 

Združenje občin Slovenije