SPLETNI SEMINAR: RAZLASTITVE IN LASTNINSKE PRAVICE

Datum: 21.10.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: spletni seminar
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

Razlastitve in lastninske pravice

Sreda, 21. 10. 2020, od 10.00-13.00 ure

VABILO

PRIJAVNICA

 Razlastitev je poseg v lastninsko pravico in pomeni odvzem lastninske pravice v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu v naravi.

Na seminarju bo v predstavljen institut razlastitve, ki v praksi še vedno povzroča veliko težav in nejasnosti.  V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na nepremičnini lahko v  javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Na seminarju bo predstavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in specialni zakoni, ki urejajo navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki se glede postopkov razlastitve uporablja subsidiarno.

 

Seminar je namenjen vsem uslužbencem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavano problematiko.

Predavatelj: prof. dr. Miha Juhart,  redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Predvidena vsebina:

 

ZUreP-2 kot splošni zakon o razlastitvi in omejitvi lastninske pravice v javno korist v

povezavi s specialnimi zakoni, ki urejajo navedeno področje

Uporaba ZUP v postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

Dopustnost razlastitve in omejitve lastninske pravice

Razlastitveni postopek

Odškodnina in nadomestna nepremičnina

Razlastitev po posebnih predpisih

Predstavitev praktičnega primera, sodna praksa

Omejitev lastninske pravice

Vrnitev nepremičnine, ukinitev služnosti v javno korist ter ukinitev pravice uporabe

Omejitev lastninske pravice po posebnih predpisih

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 Vljudno vabljeni!

 Združenje občin Slovenije