SPLETNI SEMINAR: UČINKOVITA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

Datum: 12.11.2020
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 12:30
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: V ŽIVO PREKO SPLETA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

Četrtek, 12. 11. 2020, od 9.30 do 13.00

 VABILO

PRIJAVNICA

Sveta in življenja brez komunikacije si ne moremo predstavljati. Kljub obilici znanja in sposobnosti se velikokrat zatakne ravno pri komunikaciji, ki je osnovno orodje za grajenje dobrih odnosov in dela z ljudmi. Komunikacija je dvosmeren proces, kjer je poslušanje pomembnejše od govorjenja. Kdor želi vplivati na sogovornika lahko z aktivnim poslušanjem v središče postaviti njega in s tem ustvariti pozitiven odnos. Pomembno je ločiti ljudi od problema, sebe od trenutnih čustvenih stanj in poiskati obojestransko korist in rešitev. Koliko se zavedamo moči neverbalne komunikacije, ki velikokrat pove več kot besede? V odnosih se srečujemo tudi s konflikti, ki terjajo ustrezno odzivanje. Z veščino reševanja konfliktov se nam odprejo nove možnosti in rast. Rešeni konflikti prispevajo k napredku, grajenju zaupanja in dobrih odnosov.

 

KORISTI ZA UDELEŽENCE:

 • Spoznati, preizkusiti in osvojiti ključna orodja komunikacije
 • Izboljšati komunikacijo med sodelavci in timi
 • Učinkovito obvladati konfliktne situacije
 • Izboljšati timsko delo in ustvarjati sinergije
 • Lažje voditi in razvijati kvalitetne odnose
 • Spoznati tehnike za motiviranje sodelavcev
 • Izboljšati klimo in sodelovanje
 • Zvečati produktivnost in učinkovitost dela

 

VSEBINA SEMINARJA:

 • Učinkovita komunikacija - temelj odličnosti
 • Ovire in omejitve v komunikaciji
 • Orodja in veščine za odlično komunikacijo
 • Pomen neverbalne komunikacije
 • Kredibilnost v komunikaciji
 • Načini poslušanja v komunikaciji
 • Tehnike dajanja feedback-a in povzemanja
 • Vodenje in grajenje odnosov v komunikaciji
 • Obvladovanje in reševanje konfliktnih situacij
 • Trening uporabe komunikacijskih orodij v realnih situacijah
 • Akcijski načrt za nadaljnji razvoj komunikacijskih veščin in prenosa v prakso

Ciljna skupina so vsi zainteresirani sodelavci in vodje, ki želijo pridobiti in nadgraditi znanja in veščine komunikacije na praktičen način za učinkovito delo z

ljudmi.

 

PREDAVATELJICA

Alenka Slabe je podjetnica s 25 letnimi mednarodnimi izkušnjami s področja marketinga, projektnega vodenja in poslovnih veščin. V podjetjih razvija znanje in veščine vodij in timov za dosego poslovne odličnosti na področjih:

 • komunikacije,
 • timskega dela,
 • leadershipa,
 • poslovnega coachinga,
 • pogajalskih veščin,
 • projektnega vodenja in
 • »Quality management« procesa na projektih.

Alenka je diplomirala iz managementa, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V Kanadi se je izpopolnjevala v projektnem vodenju, kjer je leta 2009 pridobila mednarodno licenco PMP na Univerzi v Torontu. Zadnjih osem let gradi odličnost timov in managerjev na področju poslovnih veščin in leadershipa za doseganje večje učinkovitosti in produktivnosti na praktičnih treningih in izkustvenih delavnicah. Kot aktivna članica deluje v globalnemu združenju za projektni management, PMI Slovenija kateremu je predsedovala od 2012 do 2016. Med podjetji in mladimi širi dobre prakse projektnega vodenja in sodeluje pri organizaciji in izvedbi mednarodnih strokovnih konferenc – Skupaj do odličnosti 2019. Za zagotavljanje celovitih rešitev podjetij se povezuje in sodeluje v timu strokovnjakov v Energos Consulting Group.

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

Spletni seminar bo trajal od 9.30 do 13.00.  

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije