SPLETNI SEMINAR: KONKRETNO O IZVAJANJU POGODB O JAVNEM NAROČANJU IN EPIDEMIJA COVID-19

Datum: 08.10.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:30
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLET
Opis: 

Združenje občin  vabi na spletni seminar

KONKRETNO O IZVAJANJU POGODB O JAVNEM NAROČANJU IN EPIDEMIJA COVID-19

Četrtek, 8. 10. 2020, od 10.00 do 12.30

VABILO

PRIJAVNICA

 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je posegel na veliko področij delovanja. Določila zakona so neposredno posegla tudi na področje gradenj, in sicer tako gradenj v teku kot tistih, ki se še bodo izvedla. Tako naročniki kot izvajalci se tako znajdejo v dilemi kako nadaljevati s projektom, ali obveznosti in odgovornosti vseh pogodbenih strank ostajajo enake ali so v teh spremenjenih okoliščinah kakorkoli drugačne.

 Program spletnega seminarja:

  1. Vpliv višje sile in spremenjenih okoliščin na izvajanje gradenj;
  2. Sprememba gradbene pogodbe po OZ zaradi višje sile in spremenjenih okoliščin;
  3. Odškodninska odgovornost izvajalca in investitorja;
  4. Projektantska odgovornost pri gradbeni pogodbi;
  5. Sklepanje aneksov in sprememba pogodbe pri gradnji;
  6. Plačila podizvajalcem pri gradbeni pogodbi.

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.

 

PREDAVATELJICA

Mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica, ki je specialistka za gospodarsko pravo, kamor sodijo tudi javna naročila, in je zaprisežena sodna izvedenka za to področje. Pri tem ne gre spregledati, da je bila tudi predsednica Državne revizijske komisije, na področju javnega naročanja pa poleg svetovanja in zastopanja v sporih, tudi veliko piše in predava.

  Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 Vljudno vabljeni!