SPLETNI SEMINAR- DELO OD DOMA PO KONCU EPIDEMIJE- PONOVITEV

Datum: 15.09.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na PONOVITEV spletnega seminarja

UREDITEV DELA OD DOMA PO KONCU EPIDEMIJE COVID-19

TOREK, 15. 9. 2020, od 10. do 12. ure

VABILO

PRIJAVNICA

  V času epidemije COVID – 19 je bilo treba pristopiti k drugačni organizaciji dela. Veliko delodajalcev se je, zaradi zagotovitve nemotenega dela, odločilo za ureditev dela od doma. Pri tem pa je treba vse postopke izpeljati tako, da so vsi potrebni akti skladni z veljavno zakonodajo.

 Za pravilno ureditev dela od doma mora imeti organizacija sprejet ustrezen pravilnik, z aneksom k pogodbi o zaposlitvi je treba urediti delovnopravno razmerje in še marsikaj drugega je potrebnega, da so stvari urejene skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako pa mora imeti zaposleni doma ustrezne delovne pogoje, ki bodo omogočali nemoteno izvajanje delovnega procesa na daljavo.

 Ker se tako na strani delodajalcev kot delojemalcev vedno bolj pojavljajo težnje tudi po tovrstni ureditvi dela, vas vabimo, da se udeležite seminarja in pridobite vse potrebne informacije, da boste lahko tudi v vaši organizaciji zaposlenim lažje omogočili delo od doma.

 Ciljna skupina: Ciljna skupina seminarja so direktorji občinskih uprav, direktorji in ravnatelji javnih zavodov, vodje kadrovskih služb, vodje oddelkov in enot ter drugi, ki jih tematika zanima.

 

Predava:  Katarina Hočevar

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje  potrebujete spletno kamero in mikrofon, ni pa obvezno. Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Vljudno vabljeni!