IZPLAČEVANJE REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI OD 1. 7. 2020 DALJE IN PREGLED POSTOPKOV OCENJEVANJ IN NAPREDOVANJ JU V LE

Datum: 20.08.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 12:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

IZPLAČEVANJE REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI OD 1. 7. 2020 DALJE IN PREGLED POSTOPKOV OCENJEVANJ IN NAPREDOVANJ JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2020

četrtek, 20. 8 2020 od 10. 00 do 12.00

VABILO

PRIJAVNICA

Od 1. julija 2020 dalje se lahko, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne pogodbe za javni sektor, prične izplačevati redna delovna uspešnost. Zakon vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

 

Ker je od zadnjih izplačil redne delovne uspešnosti preteklo precej let, smo prepričani, da se v praksi pojavlja veliko vprašanj in dilem. Zato vas vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem boste prejeli vse potrebne informacije v zvezi z:

  • določitvijo odstotka sredstev za osnovne plače,
  • določitvijo mase letnih sredstev za osnovne plače,

·         ločenim oblikovanjem in izkazovanjem skupnega obsega sredstev za redno delovno uspešnost,

·         delitvijo sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti,

·         določitvijo najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti javnemu uslužbencu,

·         osnovo za obračun redne delovne uspešnosti,

·         kriteriji in merili za ugotavljanje redne delovne uspešnosti,

·         postopkom ugotavljanja doseganja kriterijev,

·         letnim obvestilom o ocenjevanju javnega uslužbenca za določitev dela plače za redno delovno uspešnost,

·         objavo seštevka točk posameznega javnega uslužbenca,

·         vplivom poslovnega rezultata uporabnika proračuna na izplačilo redne delovne uspešnosti,

·         določitvijo in izplačilom redne delovne uspešnosti ravnateljem, direktorjem in tajnikom (javnim uslužbencem plačne skupine B)

·         datumom izplačila redne delovne uspešnosti itd.

 

Ker pa je tudi področje ocenjevanj in napredovanj pomembno ter vedno aktualno, boste s predavateljico ponovno pregledali ključne stvari tudi na tem področju. Pomembno je, da so vsi postopki izvedeni natančno, skladno z vso področno zakonodajo in pravočasno.

Vaša vprašanja nam lahko v naprej posredujte na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

Predavala bo mag. Edita Horvat, direktorica IDEALIS - Inštituta za plače in delovna razmerja.

 

Prijave na spletni seminar pa nam pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Združenje občin Slovenije