SEMINAR: NOMOTEHNIKA TEORETIČNO IN PRAKTIČNO

Datum: 17.09.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: MK, MAISTROVA 10, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

 NOMOTEHNIKA TEORETIČNO IN PRAKTIČNO

Četrtek, 17. septembra 2020, ob 10.00, v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Polje z besedilom: Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja, če bo to potrebno.

(V primeru, da razmere ne bi dopuščale izvedbe seminarja v živo, bomo izvedli spletni seminar) 

 Predavateljica Katja Božič

Kako zaželjeno in potrebno je dobro znanje nomotehnike vedo tisti, ki pripravljajo različne pravne akte. Dobro poznavanje nomotehnike pripomore tudi k večji jasnosti, preglednosti in nedvoumnosti ter s tem k večji kakovosti občinskih aktov. Prav tako pa v veliki meri krepi spoštovanje načela zakonitosti, pravne varnosti in pravne države.

Tokratni seminar bo potekal v dveh delih v prvem delu bo predavateljica Katja Božič predstavila teoretična načela nomotehničnih pravil. Drugi del seminarja pa bo potekal v obliki delavnice, ko boste slušatelji skupaj s predavateljico na konkretnih primerih ugotavljali nepravilnosti oziroma pravilne nomotehnične pristope.

 

Okvirni program seminarja:

 

 9.30 – 10.00

Prihod udeležencev

 

10.00 - 11.00 – Temeljni nomotehnični pristopi in najpogostejše

nomotehnične napake – I. del

11.00 – 11.20 – Odmor

 11.20 – 12.20 – Temeljni nomotehnični pristopi in najpogostejše

nomotehnične napake – II. del

 12.20 – 13.00 – Odmor

 13.30 – 14.00 – Individualna in skupna nomotehnična redakcija

konkretnih primerov z rešitvami in predlogi

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu oziroma ste vabljeni, da pošljete predloge, kaj bi mogoče še želeli na predavanju slišati.

VABILO

PRIJAVNICA

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

 Vljudno vabljeni!

 Združenje občin Slovenije