SEMINAR: NOMOTEHNIKA TEORETIČNO IN PRAKTIČNO

Datum: 17.09.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

 NOMOTEHNIKA TEORETIČNO IN PRAKTIČNO

Četrtek, 17. septembra 2020, ob 10.00, spletni seminar

VABILO

PRIJAVNICA

Polje z besedilom: Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja, če bo to potrebno.

(V primeru, da razmere ne bi dopuščale izvedbe seminarja v živo, bomo izvedli spletni seminar) 

 

 

Predavateljica:  mag. Katja Božič

Nomotehnika je nabor smernic in priporočil, namenjenih vsem tistim, ki so kakorkoli udeleženi v postopku priprave predpisov. Enotna nomotehnična pravila so priročna in koristna ne le za tiste, ki predpise oblikujejo, ampak so zbrana na kup v želji, da bi bili z njihovo uporabo predpisi čim jasnejši, preglednejši in prijazni za vse naslovnike predpisov, z njihovim upoštevanjem pa se v širšem smislu zagotavlja kakovost in jasnost pravnega sistema kot celote.

Seminar podrobneje obravnava pomen nomotehnike v pravu, strukturo predpisov in nekatere nomotehnične posebnosti (npr. sklicevanje, noveliranje, naštevanje v predpisih), v drugem delu pa je namenjen individualni ter skupni nomotehnični redakciji  konkretnih primerov z rešitvami in predlogi. "

 Okvirni program seminarja:

 10.00 - 11.00 – Temeljni  nomotehnični  pristopi  in  najpogostejše nomotehnične napake – I.del

11.00 – 11.20 – Odmor

11.20 – 12.20 – Temeljni  nomotehnični  pristopi  in  najpogostejše nomotehnične napake – II.del

12.20 – 13.00 – Odmor

13.00 – 14.00 – Individualna nomotehnična redakcija konkretnih pregledov ter skupna redakcija  konkretnih primerov z rešitvami in predlogi

 Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu oziroma ste vabljeni, da pošljete predloge, kaj bi mogoče še želeli na predavanju slišati.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si.

 Vljudno vabljeni!

 

Združenje občin Slovenije