SPLETNI SEMINAR: POSTOPKI ZAPOSLOVANJA V LOKALNI SKUPNOSTI Z IZVEDBO ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA

Datum: 07.07.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar

POSTOPKI ZAPOSLOVANJA V LOKALNI SKUPNOSTI Z IZVEDBO ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA

Torek, 7. 7. 2020, od 10. do 13:30. ure

VABILO

PRIJAVNICA

 Izbira in zaposlovanje ključnih kadrov je ena izmed najpomembnejših kadrovskih dejavnosti vsake organizacije, kjer si ne smejo dovoliti zaposlovanja neustreznih delavcev. Zaposlitveni razgovor je največkrat uporabljeno orodje za izbiro ustreznega kandidata na razpisano delovno mesto.

Ciljna skupina: Ciljna skupina seminarja so direktorji občinskih uprav, direktorji in ravnatelji javnih zavodov, vodje kadrovskih služb, vodje oddelkov in enot ter drugi, ki jih tematika zanima

 Okvirni program predavanja

•Postopek izvedbe javnega natečaja

•Priprava meril za izbiro

•Izvedba postopka in gradiva izbirnega postopka

•Postopek izvedbe internega natečaja

•Javna objava po ZDR

•Sklenitev delovnega razmerja brez objave

•Kako se pripraviti in uspešno izvesti razgovor?

•Kako v postopku ustnega razgovora prepoznamo najboljše kandidate?

•Posebnosti razgovora v okolju lokalne skupnosti (z elementi klasičnih, situacijskih in vedenjskih vprašanj)


Predava:  Katarina Hočevar

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon. Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

 Vljudno vabljeni!

 Združenje občin Slovenije