SPLETNO IZOBRAŽEVANJE - UČINKOVITA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV

Datum: 04.06.2020
Začetek ob uri: 9:30
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNI SEMINAR
Opis: 

Sveta in življenja brez komunikacije si ne moremo predstavljati. Kljub obilici znanja in sposobnosti se velikokrat zatakne ravno pri komunikaciji, ki je osnovno orodje za grajenje dobrih odnosov in dela z ljudmi. Komunikacija je dvosmeren proces, kjer je poslušanje pomembnejše od govorjenja. Kdor želi vplivati na sogovornika lahko z aktivnim poslušanjem v središče postaviti njega in s tem ustvariti pozitiven odnos. Pomembno je ločiti ljudi od problema, sebe od trenutnih čustvenih stanj in poiskati obojestransko korist in rešitev. Koliko se zavedamo moči neverbalne komunikacije, ki velikokrat pove več kot besede? V odnosih se srečujemo tudi s konflikti, ki terjajo ustrezno odzivanje. Z veščino reševanja konfliktov se nam odprejo nove možnosti in rast. Rešeni konflikti prispevajo k napredku, grajenju zaupanja in dobrih odnosov.

VSEBINA SEMINARJA:

 

 • Učinkovita komunikacija - temelj odličnosti
 • Ovire in omejitve v komunikaciji
 • Orodja in veščine za odlično komunikacijo
 • Pomen neverbalne komunikacije
 • Kredibilnost v komunikaciji
 • Načini poslušanja v komunikaciji
 • Tehnike dajanja feedback-a in povzemanja
 • Vodenje in grajenje odnosov v komunikaciji
 • Obvladovanje in reševanje konfliktnih situacij
 • Trening uporabe komunikacijskih orodij v realnih situacijah
 • Akcijski načrt za nadaljnji razvoj komunikacijskih veščin in prenosa v prakso

Ciljna skupina so vsi zainteresirani sodelavci in vodje, ki želijo pridobiti in nadgraditi znanja in veščine komunikacije na praktičen način za učinkovito delo z ljudmi.

VABILO

PRIJAVNICA

* * *