SEMINAR: OBNOVITE ŽE PRIDOBLJENO ZNANJE IN OSVEŽITE INFORMACIJE O DRŽAVNIH POMOČEH

Datum: 23.04.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE V SODELOVANJU Z MINISTRSTVOM ZA FINANCE
Lokacija: MINISTRSTVO ZA KULTURO, MAISTROVA 10, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

 OBNOVITE ŽE PRIDOBLJENO ZNANJE IN OSVEŽITE INFORMACIJE O DRŽAVNIH POMOČEH

 Četrtek, 23. 4. 2020, od 10:00 - 14:00,

 v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

 Področje državnih pomoči je vedno aktualno in deležno sprememb in novosti. Občine se pri vprašanjih s področja državnih pomoči srečujejo z vrsto težav in dilem pri katerih ne vedo natančno kako postopati. Tako se lahko v praksi srečamo s primeri, ko občine ne prepoznajo državne pomoči, ko ne vedo kaj v posameznih primerih sploh predstavlja državno pomoč in kakšna je višina le-te.

 

Prav tako pa lahko pa se zgodi, da so sredstva dodeljena kot državna pomoč, kasneje pa se izkaže, da gre za obliko nedovoljene državne pomoči, ki pa je v nasprotju z zakonodajo in jo je potrebno vrniti.

 Ciljna skupina seminarja so tako župani kot vsi drugi zaposleni na občini, ki v okviru svojih delovnih nalog pokrivajo tudi področje dodeljevanja državnih pomoči.

 Svoje znanje bodo z udeleženci seminarja delili strokovnjaki Ministrstva za finance, Sektorja za državne pomoči.

 Okvirni program:

 

1.       Splošno o državnih pomočeh

2.       De minimis Uredba 1407/2013 – splošen pregled

3.       De minimis pomoči, dodeljene na podlagi Uredbe 1407/2013, za kmetijska gospodarstva

4.       Priglasitev de minimis pomoči

5.       Poročanje o dodelitvi de minimis pomoči

6.       Glavne napake občin