SEMINAR: IZKUŠNJE IN IZZIVI VODENJA LJUDI-VODENJE V OBČINAH

Datum: 21.04.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: ZZS, UČILNICA ANA, DUNAJSKA 162, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

IZKUŠNJE IN IZZIVI VODENJA LJUDI-

vodenje v občinah

Torek, 21. april 2020, ob 10.00 v učilnici ANA, ZZS, Dunajska 162, 1000 Ljubljana  

 Dober vodja se kali več let in se mora nenehno usposabljati, še posebej če je postal vodja iz strokovnjaka ali je zrasel iz svojega tima. V današnjem času je poklic vodje eden najtežjih poklicev, saj je potrebno voditi tri do pet različnih generacij. Za učinkovito vodenje in izvedbo učinkovitih  ukrepov so odgovorni in pristojni vodje, ki morajo upoštevati temeljne značilnosti kakovostnega manageriranja  in posebnosti v javni upravi, ki predstavlja kompleksen poslovni  sistem, ki ga je težko upravljati in še težje spreminjati.

 Seminar je namenjen vsem, ki se v okviru svojega dela v občinskih upravah srečujete z vodenjem ljudi (županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, načelnikom, vodjem služb, vodjem projektnih skupin,…).

 
 VSEBINA SEMINARJA

 Predavatelj  mag. Lovro Lončar, strokovnjak za področje organizacije dela, javne uprave in kadrovskega managementa, bo udeležencem seminarja med drugim predstavil pravne okvire vodenja, naloge in pristojnosti  vodij,  načine vodenja, problematiko vodenja in razreševanja vodstvenih dilem, položaj vodij v javni upravi in vodenje v javni upravi.

 Okvirni program seminarja:

  9.45 – 10.00

Prihod udeležencev

  10.00 – 11.30

- Vodje in vodenje (pravni okviri, pristojnosti in naloge vodij),

- načini vodenja,

- problematika vodenja  in načini razreševanja  vodstvenih dilem,

-           komunikacija,

-           sodobni trendi vodenja.

 11.30 – 12.00

Odmor

 12.00 – 13.15

- aktualni in praktični primeri ter izkušnje na področju vodenja (vodenje v občinah)

 13.15 – 13.30

Odgovori na zastavljena konkretna vprašanja