SEMINAR:UREDITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH PO GDPR- PRESTAVLJENO V MESEC MAJ

Datum: 10.03.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: ZZS, UČILNICA ANA, DUNAJSKA 162, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

UREDITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH PO GDPR

Torek, 10. 3. 2020, v učilnici ANA, ZZS, Dunajska 162, Ljubljana

PRIJAVNICA

Novembra 2019 je Informacijski pooblaščenec na svojih spletnih straneh objavil smernice o varstvu osebnih podatkov, katerih namen je podajanje napotkov kako ravnati z osebnimi podatki zaposlenih. Prav tako pa so bili delodajalci pozvani, da uredi varstvo osebnih podatkov delavcev. Podana pa je bila tudi napoved, da bodo v letu 2020 izvedene aktivnosti v zvezi z inšpekcijskim nadzorom nad zagotavljanjem varstva osebnih podatkov delavcev.

Vse od pričetka uporabe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je veliko govora o varstvu osebnih podatkov sedanjih in prihodnjih strank, manj pozornosti pa se namenja ali pa celo pozablja na varstvo osebnih podatkov zaposlenih in na pravilno ravnanje z njimi. Tako kot podatki strank so tudi osebni podatki zaposlenih zelo pomembni za institucije in je treba z njimi ravnati v enaki meri skrbno kot s podatki strank. obdelujejo. Ne gre pozabit dejstva, da posamezne institucije o svojih zaposlenih pogosto obdelujejo bistveno več vrst osebnih podatkov kot o svojih strankah, prav tako pa so ti podatki pa so bolj občutljive narave.

Tu pa imamo še hiter in nenehen razvoj tehnologije, mobilnost delavcev in vedno hitrejši0 življenjski tempo, ki briše meje med delovnim in zasebnim življenjem in tako postaja urejanje obdelave osebnih podatkov delavcev vedno bolj zahtevno.

Cilja skupina izobraževanja so pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, vodje kadrovskih služb, pravnikom, zaposlenim s področja informacijske tehnologije in drugim, ki jih tematika zanima. 

Predvideni program:

9.45–10.00

Prihod

10.00–11.15

  • Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov delavcev
  • Formalnosti, ki jih morajo delodajalci zagotoviti za skladnost z GDPR
  • Izbirni kadrovski postopki
  • Razvoj kadrov

 

11.15–11.45

Odmor

 

11.45–13.00

  • Sledenje in nadzor delavcev
  • Uporaba sodobnih in naprednih tehnologij in naprav na delovnem mestu
  • Meje med delovnim in zasebnim

Predavatelja Klemen Kraigher Mišič in Tina Kraigher Mišič, direktor in strokovna direktorica Info hiše, sta strokovnjaka s področja varstva osebnih podatkov. Klemen Kraigher Mišič je nekdanji dolgoletni državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Med delom pri Informacijskem pooblaščencu se je loteval najtežjih primerov, kot ekspert EU sodeloval na twinning projektih, bil avtor strokovnih člankov ter predavatelj v Sloveniji in tujini. Tina Kraigher Mišič je bila svetovalka pri Informacijskem pooblaščencu, kjer se je ukvarjala s področjem varstva osebnih podatkov, pacientovih pravic in dostopa do informacij javnega značaja. Odločala je v konkretnih postopkih kot tudi pripravljala pripombe na predloge predpisov. Kot EU ekspert je sodelovala v TAIEX projektih. Je avtorica in predavateljica v Sloveniji in tujini.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!