SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN

Datum: 15.01.2020
Začetek ob uri: 11:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: MJU
Lokacija: Tržaška c 19, Ljubljana
Opis: 

Ministrstvo za javno upravo skliuje ožjo delovno skupino Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin.

 Predlagan je naslednji dnevni red:

 

  1. Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin
  2. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin

 Sestanek bo v sredo, 15. 1. 2020 ob 11.00 v sejni sobi Ministrstva za javno upravo.

 

* * *